tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

”Marknadssituationen kan innebära en risk för förseningar”

Publicerad: 23 augusti 2022, 08:45

Foto: gemenacom

Svenska Nyttobostäder, ett ungt förvaltningsbolag i Stockholmsområdet, ökade förvaltningsresultatet under kvartalet. Trots ökad osäkerhet i världen så begränsas prisrisken med cirka 85 procent KPI-säkrade hyror.

Ämnen i artikeln:

SvepetSvenska Nyttobostäder

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Prisrisken från ökade byggkostnader samt material- och komponentbrist begränsas med en fastprismodell gentemot säljaren. 

– Köpeskillingen på fastigheterna är därmed fast och påverkas inte. Marknadssituationen kan dock innebära en risk för förseningar i våra tillträden längre fram. Vi arbetar aktivt tillsammans med säljaren för att hitta alternativa lösningar för att bibehålla leveransplanen, säger bolagets vd Tommy Johansson i rapporten.

Under kvartalet ökade hyresintäkterna till 49 miljoner kronor (31), driftnettot uppgick till 39 (24) miljoner, och förvaltningsresultatet till 8 (5) miljoner. Inga nya tillträden ägde rum, däremot väntar tillträden i Nacka och Salem i höst med begränsade förseningsrisker. 

– Samtidigt komplicerar halvledarbristen utrullningen av våra digitala lås, vilket vi proaktivt försöker hitta lösningar för.

Vid årets slut kommer bolaget ha tillträtt 2 072 lägenheter av de totalt 5 756 förvärvade. Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter under kvartalet uppgick till -14 (23) miljoner kronor. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 5 (23) miljoner kronor.

Januari–juni 2022

Hyresintäkterna uppgick till 90 (59) Mkr

Driftnettot uppgick till 73 (48) Mkr

Förvaltningsresultatet uppgick till 19 (10) Mkr

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 257 (40) Mkr

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 228 (41) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 3,39 (0,44) kr

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev