fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Leiv Synnes: "Vi har varit tydliga om att vi inte bryter mot villkor"

Publicerad: 14 juli 2023, 06:11

Leiv Synnes, vd SBB.

Foto: Cornelia Jönsson, SBB

I sin första SBB-rapport och i DiTV uppger bolagets vd att fastighetsvärdena skrivits ned med nästan 6 miljarder under andra kvartalet, där siffrorna som stort låg i linje med analytikernas förväntningar. Han kommenterar också obligationsbråket.

Ämnen i artikeln:

SBB Fastigheter

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Så här säger Leiv Synnes till DiTV om att SBB har skrivit ned fastighetsvärdena med närmare 6 miljarder kronor under kvartalet.

– Värdena i bokslutet är en bedömning som externa gör. Det vi gör är att bedriva beståndet framåt med uthyrning, vi höjer hyror och minskar vakanser.

Läs även: Leiv Synnes om Studentbostäders emissionen: "Vi tyckte det var rimligt"

I går meddelade bolaget att man har ingått avsiktsförklaringar med hyresgäster om försäljning av fastigheter för 3 miljarder kronor, men Synnes vill inte avslöja vilka hyresgästerna är.

– Det är en tillgång som SBB har, att vi har starka hyresgäster som kan tänka sig att äga fastigheterna själva. Vi har gjort affärer historiskt med kommuner och tycker att vi är en bra motpart.

På frågan om hur han ser på obligationsbråket där en grupp investerare, B2023 Funds, anklagat SBB för att inte uppfylla de lånekovenanter som gäller för bolagets så kallade sociala obligationer, svarar han:

– Vi har varit tydliga med att vi inte bryter mot villkor. SBB har en belåningsgrad på 50 procent och en räntetäckningsgrad som är tre gånger. Vi är ganska långt ifrån att bryta våra kovenanter, säger han till DiTV.

SBB:s 2 kv i korthet

• Hyresintäkterna uppgick till 1 747 mkr (1 878). Analytikerna i Infronts sammanställning av 8 analytikers estimat hade väntat 1 736 miljoner kronor.

• Driftsöverskottet uppgick till 1 323 mkr (1 405), mot väntade 1 300 miljoner kronor.

• Förvaltningsresultatet exklusive valutadifferenser uppgick till 847 miljoner. Här var estimaten på enbart förvaltningsresultatet 538 miljoner kronor.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 632mkr (1 045).

• Resultat före skatt uppgick till -11 101 mkr (-2 612)

• SBB har skrivit ned fastighetsvärdena med närmare 6 miljarder kronor under kvartalet.

Källa: SBB, Nyhetsbyrån Direkt

Leiv Synnes tog i början av juni över vd-stolen efter grundaren och storägaren Ilija Batljan och lämnade i dag sin första SBB-rapport.

– Det första halvåret var i viss mån tudelat. Den underliggande verksamheten, SBB:s kärna är stabil oavsett var man befinner sig i konjunkturcykeln. Låg risk för lägre intäkter och hög förmåga att öka intäkterna kännetecknar SBB:s fastighetsbestånd. Det känns tryggt, kommenterar han.

Framåt är planen att minska skulder genom försäljning, färre investeringar och kapital från aktiemarknaden, bland annat genom nyemissioner i dotterbolaget.

För Nyhetsbyrån Direkt uppger Leiv Synnes att SBB det senaste året genomfört transaktioner på liknande sätt.

– Vi har tagit in pengar i ett delägt bostadsbestånd, vi har också tagit in pengar i våra utbildningsfastigheter där vi har sålt till Brookfield och vi har även tidigare i år sagt att vi tittar på att ta in kapital till Sveafastigheter.

Är en emission i SBB fortfarande uteslutet?
– Vad vi har sagt är att vi ska göra en strategisk översyn. Det innefattar att titta på en försäljning av hela bolaget, delar av bolaget eller individuella fastigheter, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

I mångt och mycket innebär strategin framåt enligt honom att "i ordnade former stärka bolagets likviditet och den finansiella ställningen generellt".

– Bolaget för konstruktiv dialog med den stora grupp obligationsinvesterare som samlats. Jag uppfattar det som att kreditgivare, aktieägare, anställda just nu arbetar med samma målsättning; nämligen att säkerställa värden för samtliga intressenter, säger han i rapporten.

Han uppger också att SBB:s sänkta kreditbetyg till en nivå under investment grade i kombination med negativa spekulationer om SBB:s framtid har påverkat bolagets finansieringsmöjligheter.

Så här säger han till DiTV om ratingen:

– Första målsättningen är att komma tillbaka till investment grade. Vi har fått en lägre rating, men det är viktigt att titta på vilka tillgångar vi har. Vi har stabila bostäder och fastigheter till den publika sektorn. Hyresökningen och driftnettot ökar. Vi har ett starkt och stabilt fastighetsbestånd.

Han ser däremot ingen utdelning i sikte innan finansieringen har återstabiliserats.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev