söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Lägre vakansgrad i fokus för Neobo

Publicerad: 10 maj 2023, 08:54

Foto: Mattias de Frumerie

SBB-avknoppningen Neobos vd Ylva Sarby Westman uppger för Nyhetsbyrån Direkt att bolaget ser en stark underliggande efterfrågan på hyreslägenheter i Sverige, drivet av en bostadsbrist i kombination med en väldigt låg nyproduktion i marknaden just nu.

Ämnen i artikeln:

SvepetYlva Sarby WestmanSBB Fastigheter

ND


Under det första kvartalet utgjorde bostäder 76 procent av Neobos hyresvärde medan lokaler stod för 22 procent, enligt rapporten för det första kvartalet. Vakansgraden, som Ylva Sarby Westman tidigare lyft som en kärnfråga, minskade från 6,6 till 6,4 procent för bostäder samtidigt som vakansgraden i bolagets kommersiella lokaler ökade från 11,3 till 13,0 procent, främst till följd av en större avflyttning i en samhällsfastighet i Sollentuna, enligt vd:n.

Ylva Sarby Westman säger att bolaget fortfarande jobbar hårt för att få ned vakansgraden ytterligare.

"Vi jobbar mycket med att renovera tomma lägenheter samtidigt som vi genomför olika aktiviteter för att öka trivseln och sänka omsättningshastigheten så att våra hyresgäster ska vilja stanna kvar längre", säger hon.

Vd:n säger vidare att Neobo i kvartalet bland annat ändrat användningen av lokalerna för att på så sätt kunna öka sin uthyrning. "I början av året har vi konverterat en kommersiell lokal i Oskarshamn till bostadslägenheter som nu är uthyrda och inflyttade", nämner hon som exempel på hur bolaget jobbat för att få ned vakansgraden.

Vd:n vill dock inte dra några kopplingar till vakansgraden i bolagets kommersiella lokaler (13,0 procent), och den allmänna konjunkturen. "Att en enskilt större hyresgäst väljer att säga upp sitt kontrakt är sådant som händer, men jag skulle inte dra några kopplingar till det allmänna marknadsläget", säger hon.

Inte heller att bolaget konverterar lokaler till bostäder ska ses i ljuset av konjunkturen, utan det är ett arbete som varierar från fall till fall, uppger vd:n. Under det första kvartalet har 70 procent av Neobos bostadshyror förhandlats med en genomsnittlig hyresökning om 4,3 procent.

"Det ligger i linje med vad våra branschkollegor har landat på runt om i landet", säger Ylva Sarby Westman och fortsätter:

"Det betyder att vi inte får full kompensation för inflationen i år, men vi är övertygade att vi, med eftersläpning, kommer att bli kompenserade."

I rapporten summeras Neobos avkastning på det egna kapitalet till -2,3 procent för det första kvartalet, långt ifrån bolagets finansiella mål om en avkastning på eget kapital på 10 procent över tid.

Den negativa avkastningen i kvartalet är hänfört till att Neobo värderat ned fastighetsbeståndet under perioden, enligt Ylva Sarby Westman. Är det här målet realistiskt?

"Över tid ska det vara möjligt att nå det. Vi har, när marknaden tillåter, utvecklingsmöjligheter och transaktionsmöjligheter som ska kunna bidra till att nå det här avkastningsmålet", säger hon och fortsätter:

"Det betyder att vi kommer behöva arbeta aktivt, inte bara med att öka avkastningen i den befintliga portföljen. Vi kommer också behöva addera värde på annat sätt. Vi kommer optimera portföljen genom att avyttra fastigheter i marknader där vi har för få fastigheter, växa på orter där vi vill ha en starkare position och göra värdeskapande investeringar som ger oss bättre avkastning", säger hon.

När "när marknaden tillåter" är, vet vd:n dock inte men hon konstaterar att transaktionsmarknaden har öppnat upp under inledningen av 2023, vilket hon ser som positivt.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev