onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Lägre förvaltningsresultat för Fastpartner – justerar ned fastighetsvärden

Publicerad: 4 juli 2023, 11:55

Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

Fastpartner rapporterar ett sjunkande förvaltningsresultat och skriver ned fastighetsvärdena. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet. "Vår finansiering bygger på kort räntebindning", skriver vd Sven-Olof Johansson som spår räntesänkningar redan i år.

Ämnen i artikeln:

FastpartnerFastPartner FastigheterSven-Olof Johansson

Johan Bahlenberg

johan.bahlenberg@bbm.bonnier.se


Fastpartner ökar hyresintäkterna med 12 procent under det andra kvartalet, jämfört med det det andra kvartalet 2022, till 553 miljoner kronor. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 11,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden steg till 93,3 procent, justerat för projektfastigheter, från 92,2 procent ett år tidigare.

Samtidigt ökar driftsöverskottet 15 procent till 413 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet föll 30 procent till 201 miljoner kronor.

Vd Sven-Olof Johansson skriver i vd-ordet att driftnettot är det starkaste i bolagets historia, men att det ändå inte kan kompensera för de stigande finansieringskostnaderna

"Vår finansiering bygger på kort räntebindning varför en förändring av Riksbankens styrränta omgående slår igenom i våra räntekostnader. Det bör dock påpekas att när Riksbanken ändrar riktning på styrräntan så blir effekten lika direkt, men i positiv riktning för oss", skriver ha

Läs mer: Högre räntor längre – så påverkas fastighetsbolagen

Den korta räntebindningen gör att Fastpartners räntetäckningsgrad snabbt försämrats och sjunkit till 2,0 gånger under det andra kvartalet, vilket har fått Moody's att sänka bolagets kreditbetyg från "investment grade" till "high yield".

"Detta trots att vi har en likviditet som är en av de bästa i branschen. Enligt min åsikt är likviditeten oändligt mycket viktigare än räntetäckningsgraden för ett bolags kreditkvalitet. Men som tidigare sagts, när styrräntan börjar ändras nedåt går förbättringen snabbt, vilket innebär att vi bör vara tillbaka i Investment grade-segmentet inom en snar framtid", skriver Sven-Olof Johansson.

Läs mer: Inför rapportperioden: Håll koll på nettouthyrningen

Sin vana trogen har han också en prognos för Riksbankens styrränta. Hans bedömning är att försvagningen i den amerikanska ekonomin kommer att få Federal Reserve att sänka räntan i USA redan i år, vilket kommer tvinga fram liknande åtgärder även från ECB och Riksbanken.

"I det senare fallet mer styrt av fallande efterfrågan i kombination med viss störning i det finansiella systemet. Min slutsats är att i slutet av året är inflationen under kontroll och i kombination med Fed:s agerande kommer vi få se fallande räntor", skriver Sven-Olof Johansson.

Han upprepar också bedömningen att en räntesänkning från Riksbankens sida skulle kunna få kronan att stärkas – till följd av minskad oro för den svenska fastighetssektorn.

"Jag kommer förmodligen bli idiotförklarad av alla traditionella ekonomer men eventuellt uppskattas av vissa marknadsaktörer", skriver han.

Vidare har Fastpartner justerat ned fastighetsvärdena med 1,5 miljarder under kvartalet.

"Stigande avkastningskrav, som motverkats av nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar, är den främsta förklaringen till periodens värdeförändringar", skriver bolaget i rapporten.

Fastpartner 2 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 553 Mkr (492)
Driftsöverskott: 413 Mkr (358)
Förvaltningsresultat: 201 Mkr (287)
Värdeförändringar fastigheter: -1 503 Mkr (865)
Resultat efter skatt: -1 302 Mkr (-1 152)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev