måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Lägre förvaltningsresultat för Corem – behåller utdelning

Publicerad: 21 februari 2023, 07:32

Eva Landén, vd Corem.

Foto: Pressfoto

Corem redovisar ett lägre förvaltningsresultat i det fjärde kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Samtidigt behålls utdelningen.

Ämnen i artikeln:

SvepetCorem Property Group

JB


Corems hyresintäkter ökade 8 procent under det fjärde kvartalet, från det fjärde kvartalet 2021, till 1 185 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet sjönk 10 procent, till 325 miljoner kronor.

Corems vd Eva Landén skriver i vd-ordet att bolagets kärnaffär inom fastighetsförvaltning är fortsatt stabil under ett år som präglats av den makroekonomiska utvecklingen och en volatil marknad för obligationer och certifikat.

"Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt relativt god på de flesta marknader, detta trots oro i omvärlden och på finansmarknaden. Aktiviteten på hyresmarknaden för citynära logistik är samtidigt fortsatt hög", skriver hon cch tillägger att nettouthyrningen uppgick till 4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Hon konstaterar också att det fjärde kvartalet var transaktionsintensivt, där Corem kommunicerat att de avser renodla sitt bestånd ytterligare och vara nettosäljare under såväl 2022 som 2023.

"Trots utmanande tider ser vi att det finns en fortsatt fungerande transaktionsmarknad", skriver Eva Landén.

Vidare redovisas värdeförändringar i fastighetsbeståndet om minus 3,1 miljarder kronor under kvartalet, motsvarande knappa 4 procent.

"Det sker mot bakgrund av de nya omvärldsförhållanden vi verkar i med högre räntor och stigande inflation. De transaktioner som avtalats och genomförts under året har dock i regel skett nära bokförda värden. Detta visar på en stabilitet i värderingsprocessen", skriver Eva Landén.

Styrelsen föreslår att utdelningen på A- och B-aktier behålls på 0,20 kronor och på D-aktier på 20,00 kronor.

Corem 4 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 1 185 Mkr (1 097)
Driftsöverskott: 700 Mkr (667)
Förvaltningsresultat: 329 Mkr (367)
Värdeförändringar fastigheter: -3 110 Mkr (1 918)
Resultat efter skatt: -3 543 Mkr (1 970)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev