Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Lägre förvaltningsresultat än väntat för Castellum

Publicerad: 20 oktober 2022, 06:16

Castellums vd Rutger Arnhult.

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 1.104 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Väntat var 1.186 miljoner, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Ämnen i artikeln:

SvepetCastellum

ND


Driftsöverskottet var 1.553 miljoner kronor mot förväntade 1.534 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 2.332 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 2.186 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter var 44 miljoner kronor (1.409) och på derivat 242 miljoner kronor (74).

– Hyresmarknaden är stabil och nettouthyrningen ökar för elfte kvartalet i rad. Vi har samtidigt hög aktivitet på kostnadssidan där energibesparande åtgärder är särskilt prioriterade. Det är fortsatt ett stort fokus på finansieringssidan då obligationsmarknaden ännu är svag. Castellum har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad, säger vd Rutger Arnhult, i en kommentar.

Läs mer: Arnhult säljer Castellumaktier till Akelius för 4,6 miljarder - ”ingen tvångsförsäljning”

Castellum har dragit ned aktiviteten i projektverksamheten kraftigt sedan i somras, inte minst på grund av snabbt ökande materialkostnader.

"Projektpipelinen är stor men skjuts fram till dess att kapitalmarknaden stabiliserats och det finns en tydlighet kring kostnadsbilden", skriver vd.

Vidare är aktiviteten mycket begränsad när det gäller nya förvärv. Däremot pågår ett antal dialoger som rör försäljningar av både portföljer och enskilda fastigheter.

"Detta gäller såväl kontor, som samhällsfastigheter och lager/lätt industri. Planerade avyttringar skapar ytterligare marginaler i balansräkningen och ökar handlingsfriheten för att hantera en dåligt fungerande kapitalmarknad på längre sikt", skriver Rutger Arnhult.

Läs mer: Corem drar tillbaka utbytesemission: ”Vi testade marknaden och blev besvikna”

Han pekar också på att Castellum arbetar aktivt med kostnadssidan och prioriterar särskilt energibesparande åtgärder. De höga energipriserna och inflationen generellt får en negativ effekt på kostnaderna samtidigt som inflationstakten bidrar med betydande intäktsökningar på grund av den avtalsenliga indexkomponenten i hyresavtalen.

"Även om tiderna är tuffa för många bolag med ökande energi- och hyreskostnader så är bedömningen att Castellums olika kundsegment med en stor andel offentliga myndigheter och verk, många publika kontorskunder och logistikaktörer, kan bära detta", kommenterar Rutger Arnhult.

Erfarenheterna från pandemin där många hyresgäster också utsattes för betydande utmaningar, visar att Castellum trots detta hade försvinnande lite hyresförluster under perioden, enligt vd.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev