fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

K-fastigheters vd: "Fortsatt hög expansionstakt"

Publicerad: 25 juli 2023, 07:42

Jacob Karlsson K-Fastigheter.

Foto: K-fastigheter

K-fastigheter redovisar ett minskat förvaltningsresultat om 20 procent för det andra kvartalet, men har siktet inställt på tillväxt.


Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


På byggsidan förutspår bolagets vd Jacob Karlsson prispress när antalet uppdrag för bygg- och anläggningsbolag sjunker, vilket ger lägre kostnader för byggrätter.

– Vi ser en fortsatt hög expansionstakt genom förvärv av byggrätter och byggstarter. Vi är öppna för olika metoder för att uppnå detta. Som ett led i det arbetet undersöker vi löpande olika möjligheter att stärka balansräkningen genom att tillföra nytt kapital eller avyttra fastigheter som inte är byggda enligt koncernens koncepthus, kommenterar han.

Målsättningen är att byggstarta 1 000 lägenheter under 2023.

Tack vare förvärv av byggrätter ökade koncernens fastighetsvärde trots sänkta värderingar. Vid kvartalets utgång uppgick det totala fastighetsvärdet till 14,3 miljarder kronor.

Värdeförändringen på fastigheterna har uppgått till -182 miljoner kronor.

K-Fastigheters 2 kv i korthet

Förvaltningsresultat 33,0 miljoner kronor (41,3).
Hyresintäkter 117 miljoner kronor (93,9).

Intäkter från projekt- och entreprenadverksamhet 180 miljoner kronor (301).
Koncernens bruttoresultat 116 miljoner kronor (94,1). Av bruttoresultatet stod driftsöverskottet för 78,1 miljoner kronor (67,4) och projekt- och entreprenadverksamheten för 37,9 miljoner kronor (26,7).
Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var 40,5 miljoner kronor (316).Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev