onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Inteas vd: "Aktivitetsnivån ökar markant"

Publicerad: 18 juli 2023, 11:36

Foto: Intea

Under årets andra kvartal fortsätter Intea att uppvisa ett starkt förvaltningsresultat och stabila kassaflöden.

Ämnen i artikeln:

Intea Fastigheter

R


– Verksamheten vilar på en stabil grund genom defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster, flera verksamma inom områden där aktivitetsnivån ökar markant, kommenterar bolagets vd Henrik Lindekrantz.

Läs även: Intea bygger ut anstalt – nytt hyresavtal för 5,9 miljoner

Samtidigt har ratinginstituten sänkt kreditbetygen för flera fastighetsbolag under perioden och den 19 maj sänkte NCR Inteas kreditbetyg till BBB med stabila utsikter.

Bolaget har under kvartalet därmed vidtagit ett antal åtgärder för att ytterligare stärka den finansiella ställningen, däribland en utökning av backup-faciliteterna med 1 000 mkr vilket innebär att Inteas totala backup-faciliteter nu uppgår till 6 200 mkr, varav 3 495 mkr var utnyttjat per den 30 juni 2023.

Inteas kv 2 i korthet

Hyresintäkterna ökade med 18,8 procent och uppgick till 262,5 mkr (221,0), varav 13,8 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 129,7 mkr (125,5), en ökning med 4,2 mkr. För mer information se sida 11–12.
Värdeförändringar fastigheter uppgick till -263,5 mkr (77,8). För mer information se sida 12.
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7,4 mkr (344,2). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -0,15 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 715,0 mkr (280,4).
Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 21 100,0 mkr (20 157,7).

Därtill har ett grönt finansieringsramverk etablerats, vilket möjliggör emission av gröna obligationer och certifikat. Under kvartalet har obligationer om 450 mkr återköpts och nya obligationer om 600 mkr emitterats.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev