Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Hufvudstadens vakansgrad minskar något

Publicerad: 10 november 2022, 11:53

Anders Nygren vd Hufvudstaden tillsammans med ett av bolagets mest kända hus i Stockholm – Hästhuvudet 13 i korsningen Sveavägen/Kungsgatan. Foto: Hufvudstaden.

Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning på 672 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (632). Analytikerna i Infronts sammanställning av 8 estimat hade räknat med 664 miljoner kronor.

Ämnen i artikeln:

SvepetAnders NygrenHufvudstaden

ND


Bruttoresultatet blev 344 (347,7) miljoner kronor mot väntade 347 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 85 miljoner kronor (328).

Efter skatt blev resultatet 297 miljoner kronor (502), vilket motsvarar 1:46 kronor per aktie (2:48).

Koncernens resultat efter skatt för helåret (jan–sep) uppgick till 1 052,6 miljoner (1 271,1). Minskningen förklaras av lägre positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Värdet på fastighetsbeståndet bedöms per den 30 september 2022 uppgå till 49,9 miljarder (48,8 vid årsskiftet). Ökningen förklaras av positiva oreali- serade värdeförändringar och investeringar.

Den uthyrbara ytan var cirka 386 500 kvadratmeter (386 500 vid årsskiftet).
Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,8 procent (8,4). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,1 procent (7,0). Den totala ytvakansgraden var 12,8 procent (10,2 vid årsskiftet).

Långsiktigt substansvärde

Baserat på värderingen av fastighetsbeståndet uppgick långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) till 41,1 miljarder eller 203 kronor per aktie. Substansvärde (EPRA NTA) uppgick till 38,7 miljarder eller 191 kronor per aktie efter avdrag för bedömd uppskjuten skatteskuld. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning och marknadspraxis, som innebär att fastigheter kan säljas via aktiebolag utan skattekonsekvenser. Bedömd verklig uppskjuten skatt har antagits till 5 procent.

Källa Hufvudstaden

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev