tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Högt tryck på säkerhetsfastigheter: ”Vi lever just nu i en instabil värld”

Publicerad: 22 april 2022, 11:29

Foto: Specialfastigheter

Specialfastigheter uppvisar bättre resultat, men flaggar samtidigt för att kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet kring materialleveranser vilket befaras leda till extrema prisökningar.

Ämnen i artikeln:

SvepetSpecialfastigheterÅsa Hedenberg

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Antalet projekt i produktion fortsätter att öka, men till följd av de sanktioner som riktats mot Ryssland har brist på vissa material och varor uppkommit vilket resulterat i dramatiskt stigande priser. 

”Detta har kommit att överskugga många andra frågor som vi hanterar och det pågår ett intensivt arbete med omdisponeringar av resurser, samt att finna såväl alternativa leveranskedjor som varor för att minimera effekterna av de osäkra omvärldsfaktorerna”, skriver Specialfastigheter i sin delårsrapport.

Läs även: ”Kan helt stoppa planerade byggprojekt” - här är materialen som påverkas av kriget

Många hyresavtal baseras på produktionskostnaden och på grund av det osäkra läget är det svårt att förutspå hur bolagets nya projekt och kunder kommer att påverkas på sikt.  

– Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget, kommenterar bolagets vd Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten i korthet

• Hyresintäkterna ökade marginellt till 594 (591) Mkr
• Förvaltningsresultatet minskade till 348 (375) Mkr
• Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 57 (10) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 53 (-14) Mkr
• Periodens resultat efter skatt ökade till 363 (307) Mkr
• Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 34 457 (33 761) Mkr

 

Källa: Specialfastigheter

Kriminalvårdens platsbrist är fortsatt akut och nu läggs fokus på att säkerställa utlovade inflyttningstider genom att vid behov påskynda projekt. Både tillfälliga och permanenta anstaltsbyggnader, främst i form av typhus, planeras. För Statens institutionsstyrelses räkning planeras också flertalet boende och skolor.

Genom emittering av obligationer under kvartalet har Specialfastigheters likviditet hållits uppe trots en avvaktande finansmarknad till följd av stigande inflation och åtstramningar på penningmarknaden.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev