måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Högre resultat än väntat för JM – ras för sålda bostäder

Publicerad: 1 februari 2023, 07:41

JM:s rörelseresultat ökade till 767 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 544 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning. Samtidigt faller antalet sålda bostäder, särskilt i Stockholm.

Ämnen i artikeln:

SvepetJMKvartalsrapport

ND

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Intäkterna uppgick till 5.152 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.524 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 14:00 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 11:20 kronor.

Antal sålda bostäder uppgick till 462 stycken, mot förväntan om 427, och produktionsstarterna var 898 mot väntade 818.

Jämfört med det fjärde kvartalet 2021 var det en nedgång med drygt 50 procent för antalet sålda bostäder medan startade bostäder var ned knappa 40 procent.

"Starkt resultat i en svag marknad", sammanfattar JM:s vd Johan Skoglund i vd ordet.

Han skriver om "alltmer utmanade marknadsförutsättningar", med försämrade makroekonomiska förutsättningar till följd av det fortsatta kriget i Ukraina, höga energipriser samt att inflation och räntor fortsatte att stiga under fjärde kvartalet.

"Som en följd av detta ser vi en avmattning på våra marknader, med minskande försäljning", skriver han.

Det är särskilt försäljningen i Sverige som är svag, i synnerhet Stockholm. JM Stockholm sålde 61 bostäder under det fjärde kvartalet, ett ras på över 80 procent från det fjärde kvartalet 2021. För JM Riks minskade antalet sålda bostäder med knappa 60 procent.

"Bostadsmarknaden i Stockholm har varit avvaktande även under det fjärde kvartalet. För JMs nya projekt har bland annat den ökade räntan och den allmänna oron medfört att kunderna är mycket avvaktande men fortsatt intresserade", skriver JM i rapporten.

Antalet sålda eller bokade bostäder i pågående produktion sjönk till 62 procent under det fjärde kvartalet från 76 procent ett år tidigare, men faller inom JM:s normalspann på 60-65 procent. Det kan dock påpekas att det var några sedan andelen var nere i dessa nivåer.

Antalet produktionsstartade bostäder har alltså minskat, om än inte fullt lika dramatiskt som antalet sålda bostäder. Ett rullande 12-månaderssnitt har sjunkit till nivåer som senast sågs i början av 2019.

"Antalet produktionsstartade bostäder minskade under det fjärde kvartalet, till följd av uteblivna nödvändiga myndighetsbeslut som försenat flera projekt i Stockholm samt svagare försäljning av bostäder", skriver Johan Skoglund.

Han ser dock förutsättningar för att starta nya bostadsprojekt på alla marknader.

"Det råder fortsatt osäkerhet kring förutsättningarna för våra kommande projekt, där en svag konjunktur, hög inflation och stigande räntor fortsätter att påverka vår affär. Samtidigt ser vi att bostadsmarknaden långsiktigt har ett stort behov av JMs produkter och vi står väl positionerade med en fin projekt- och byggrättsportfölj som löpande förädlas för att möta dessa behov", skriver han.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev