söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Högre räntor slår mot Fastpartners förvaltningsresultat

Publicerad: 20 april 2023, 14:06

Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

Foto: Pressfoto

Fastpartner rapporterar ett lägre förvaltningsresultat under det första kvartalet och sänker sitt mål för förvaltningsresultatet 2025. Det framgår av rapporten för det första kvartalet. "Inflationen är fortsatt den enskilt viktigaste faktorn för vår resultatutveckling", skriver vd Sven-Olof Johansson.

Ämnen i artikeln:

FastpartnerFastPartner FastigheterSven-Olof Johansson

JB


Fastpartner ökar hyresintäkterna med 14 procent under det första kvartalet, jämfört med det det första kvartalet 2022, till 556 miljoner kronor. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 12,1 procent.

Samtidigt ökar driftsöverskottet 14 procent till 376 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet minskar 25 procent till 186 miljoner kronor.

"Förvaltningsresultatet har minskat främst på grund av högre marknadsräntor som motverkats av ökade hyresintäkter till följd av nytecknade hyreskontrakt, indexerade hyreshöjningar, färdigställda hyresgästanpassningar samt tillkommande hyror från förvärvade fastigheter under 2022 och 2023", skriver vd Sven-Olof Johansson i vd-ordet.

Läs mer: Platzer märker ingen lågkonjunktur: "Det andra kvartalet kan bli precis lika bra som det första"

Som en följd av "förändrade finansieringsförutsättningar" sänker Fastpartner sitt finansiella mål om ett förvaltningsresultat på rullande årsbasis, till 1 100 miljoner kronor i slutet av 2025, från tidigare 1 500 miljoner kronor.

"Inflationen är fortsatt den enskilt viktigaste faktorn för vår resultatutveckling då Riksbankens agerande med styrräntan, och därmed förändringen av den generella räntenivån, är kopplad till just inflationsdata", skriver Sven-Olof Johansson.

Han tillägger att han ytterligare stärkts i sin tro att inflationen kommer att sjunka snabbt i slutet av året och att den prisutveckling som setts hittills under mars månad inte bygger på underliggande kostnadsökningar mer än i viss begränsad omfattning.

"Som en funktion av dramatiskt sjunkande efterfrågan i ekonomin som helhet kommer konkurrensen öka på alla områden och skapa en situation där marginalförbättringar och prisökningar kommer vara svåra att genomföra", skriver han.

Läs mer: Atrium Ljungbergs vd om KPI-indexeringen och marknadens fokus på detaljhandel

Sven-Olof Johansson skriver att Fastpartner under det första kvartalet lagt stort fokus på att stärka sin finansiella stabilitet. Detta har främst skett genom att bolaget efter rapportperiodens slut förlängt löptider på befintliga banklån och RCF-avtal, samt att de i samband med dessa förlängningar har utökat lånevolymen i bank för att använda till att lösa bolagets obligationsförfall under 2023 och 2024.

"Innebörden av dessa åtgärder är att vi har likviditet för att hantera samtliga skuldförfall för en period överskridande 24 månader. Detta överstiger med marginal de krav som ratinginstitutet Moody’s ställer som likviditetskrav för en Investment Grade-rating", skriver han.

Fastpartner har kreditbetyg Baa3 med negativa utsikter från Moody's. Detta är det lägsta steget i investment grade och en nedgradering skulle innebära att Fastpartner i stället blir “high yield”.

Läs mer: Därför har kreditbetyg blivit en belastning: ”Allt kommer med ett pris”

Vidare har Fastpartner justerat ned fastighetsvärdena med 0,2 miljoner under kvartalet.

"Stigande avkastningskrav, som motverkats av nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar, är den främsta förklaringen till periodens värdeförändringar", skriver bolaget i rapporten.

Läs mer: Analytiker inför rapportsäsongen: "Kommer fortsatta nedjusteringar nu"

Fastpartner 1 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 556 Mkr (489)
Driftsöverskott: 375 Mkr (330)
Förvaltningsresultat: 186 Mkr (246)
Värdeförändringar fastigheter: -0,2 Mkr (30,3)
Resultat efter skatt: 121 Mkr (165)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev