Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Hemsö: ”Kommunerna vill arbeta med oss”

Publicerad: 14 juli 2022, 10:39

Nils Styf, vd Hemsö. Foto: Hemsö

Hemsös verksamhet är stabil trots en osäker omvärld och turbulent kapitalmarknad. Bolaget har emitterat 3,6 miljarder kronor i obligationsmarknaden under första halvåret.

Ämnen i artikeln:

Hemsö Fastigheter

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Det har varit en aktiv period med investeringar i både förvärv och nyproduktion. Kommunerna vill arbeta med oss, vi växer i de orter där vi redan finns och etablerar oss även i nya, säger bolagets vd Nils Styf i rapporten.

Trots en utmanande kapitalmarknad har Hemsö under första halvåret 2022 emitterat obligationer om totalt 3,6 miljarder kronor, varav 1,9 miljarder kronor under andra kvartalet. 

– Jag bedömer att vi har fortsatt god tillgång till kreditmarknaden, säger Styf. 

Byggkostnaderna går upp i alla tre länder, med marknadsräntor och inflation. Kreditmarginalerna i obligationsmarknaden har stigit, vilket gör att finansieringskostnaderna förväntas bli högre.

– Vi har lång genomsnittlig kapital- och räntebindning, vilket innebär att genomsnittsräntan kommer att stiga långsamt. Den är dock fortsatt låg och uppgår till 1,1 procent. 

Efter kvartalets utgång emitterade Hemsö en 20-årig obligation i japanska yen motsvarande 750 miljoner kronor. Andra halvåret har bolaget 700 miljoner kronor som förfaller i obligationsmarknaden. 

Under andra kvartalet tecknade Hemsö och Hoivamme ramavtal om byggnation av 10–12 äldreboenden i Finland för 50 miljoner euro. Även idrottsanläggningar har på senare år kommit att utgöra en viktig del av Hemsös samhällsbyggande.

Januari–juni 2022

Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 980 mkr (1 751).

Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 1 184 mkr (1 018).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 4 500 mkr (2 504) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 68 mkr (112).

Periodens resultat efter skatt ökade till 4 790 mkr (2 981).

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 683 mkr (69 619).

Under perioden investerades 1 960 mkr (2 030) i befintligt fastighetsbestånd.

Under perioden förvärvades 24 fastigheter (29) för 1 426 mkr (2 697) och 1 fastighet (2) avyttrades för 3 mkr (8).

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev