lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Heba sänker utdelning: "En försiktighetsåtgärd"

Publicerad: 8 februari 2023, 11:30

Hebas vd Patrik Emanuelsson.

Foto: Pressfoto

Heba sänker utdelningen av försiktighetsskäl, men vd Patrik Emanuelsson räknar med att förvaltningsresultatet fortsätter öka i år.

Ämnen i artikeln:

SvepetHyresrätter

Johan Bahlenberg

johan.bahlenberg@bbm.bonnier.se


Heba hyresintäkter ökade med 14 procent under det fjärde kvartalet, från det fjärde kvartalet 2021, till 137 miljoner kronor, samtidigt som driftsöverskottet ökade 19 procent till 96 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet minskade 10 procent, till 53 miljoner kronor.

Under helåret ökade dock förvaltningsresultatet med 4 procent, kraftigt ökade räntekostnader till trots, och Heba spår att det fortsätter öka även i år.

– Heba gör ett stabilt resultat för helåret, trots läget i omvärlden med ökade räntor, stigande elpriser och inflation. I dessa tider utgör Hebas stabila finansiella ställning en trygg plattform. Trots att räntorna påverkar oss mer under 2023 bedömer vi att förvaltningsresultatet kommer fortsätta öka, säger Hebas vd Patrik Emanuelsson i en kommentar.

Hebas mål är att förvaltningsresultatet ska öka med 10 procent årligen.

Samtidigt justerar Heba ned fastighetsvärden med totalt 266 miljoner kronor under kvartalet. Totalt under 2022 redovisas en negativ värdeförändring på 4,1 procent, till följd av främst låg transaktionsnivå och högre avkastningskrav. Detta efter att samtliga fastigheter externvärderats.

– Heba har under året snabbt ställt om till följd av nya förutsättningar i omvärlden. Vi har löpande sett över hur vi kan öka vår överskottsgrad. Vi har under året också haft stort fokus på det finansiella och arbetat med vår långa ränte- och kapitalbindning, med god beredskap och planering för kommande refinansieringar. I osäkra tider är det rimligt att vidta en viss försiktighet, säger Patrik Emanuelsson.

En del av denna försiktighet är att Hebas styrelse föreslår att utdelningen sänks till 0,45 kronor per aktie, från 0,80 kronor i fjol.

"Den minskade utdelningen är en försiktighetsåtgärd då det råder allt för stor osäkerhet kring viktiga förutsättningar för fastighetsbolag", skriver Patrik Emanuelsson i vd-ordet.

Heba 4 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 137 Mkr (121)
Driftsöverskott: 96 Mkr (81)
Förvaltningsresultat: 53 Mkr (59)
Värdeförändringar fastigheter: -266 Mkr (678)
Resultat efter skatt: -190 Mkr (616)

Utdelning: 0,45 kr/aktie (0,80)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev