lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Götenehus: Kraftigt minskad försäljning under 2022 – satsar på fastighetsutveckling

Publicerad: 24 februari 2023, 14:49

Andreas Gustafsson, vd för Götenehus.

Foto: Daniel Strandroth

Götenehus sålde 222 bostäder under 2022 – en minskning från 623 under 2021. Även antalet produktionsstartade bostäder sjönk från 636 till 485 stycken. I fjärde kvartalet fortsatte även satsningen på kommersiella fastigheter.

Ämnen i artikeln:

SvepetGötenehus

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


"Den svenska marknaden för villor och fritidshus fortsätter att vara utmanande. Hela branschen har påverkats av sjunkande orderingång under andra halvåret 2022", konstaterar Götenehus vd Andreas Gustafsson i sitt vd-ord när småhustillverkaren presenterar sin bokslutskommuniké för 2022.

Försäljningen av bostäder minskade kraftigt både i kvartal 4 och under helåret 2022.

Vid två tillfällen de senaste tre månaderna har Götenehus varslat medarbetare. Enligt rapporten kommer detta att sänka bolagets kostnader med 15 miljoner kronor på årsbasis, från och med första kvartalet 2023.

Sedan tidigare har Götenehus inlett en satsning på fastighetsutveckling för att ta tillvara på de affärsmöjligheter som kommer med en vikande konjunktur. Under fjärde kvartalet förvärvades två kommersiella fastigheter i Trollhättan och Skövde, som tillsammans med ett tidigare förvärv i Trollhättan i januari 2022 utgör affärsområdet Fastighetsutveckling.

Götenehus rapport i korthet

Oktober - december 2022

• Intäkterna uppgick till 401,1 mkr (423,3).
• Rörelseresultatet ökade till 2,6 mkr (1,1).
• Rörelsemarginalen ökade till 0,6 procent (0,3).
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 25,3 mkr (-0,2), varav 27,0 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
• Antalet sålda bostäder uppgick till 26 (100).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 102 (158).
• Resultat per aktie uppgick till 0:17 kr (0:01).

Januari - december 2022

• Intäkterna ökade med 4 procent till 1540,1 mkr (1478,8).
• Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 48,3 mkr (43,5).
• I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 15,0 mkr (3,2) varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
• Rörelsemarginalen ökade till 3,1 procent (2,9).
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 67,4 mkr (39,1).
• I resultatet efter finansiella poster ingår orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter med 28,4 mkr
• Antalet sålda bostäder uppgick till 222 (623).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 485 (646).
• Resultat per aktie uppgick till 0:52 kr (0:37).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 (0:15 per aktie)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev