Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Förhoppningsfullt Aros – trots att prisutvecklingen på bostadsrätter minskar i Stockholm

Publicerad: 26 augusti 2022, 11:23

Magnus Andersson, vd Aros.

Enligt segmentsredovisningen uppgick Aros intäkter för det andra kvartalet till 168 miljoner (206). Periodens resultat uppgick till cirka 44 miljoner kronor jämfört med 24 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Ämnen i artikeln:

Aros Bostad

R


Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 896 (42). Bostäderna såldes för cirka 3,6 miljarder kronor, vilket bidrar till att 91 procent av bostäderna i pågående projekt är sålda eller bokade. 

Dessutom offentliggjordes en avsiktsförklaring avseende en strukturaffär med ALM Equity, omfattande 34 nya projektmöjligheter, i Q2. 

Magnus Andersson, vd Aros Bostad, kommenterar bolagets soliditet i vd-ordet: 

– För balansräkningen ligger vårt fokus på att uppvisa en god soliditet över tid, där målsättningen är minst 30 procent. Det egna kapitalet enligt segmentsredovisningen uppgick per 30 juni 2022 till cirka 970 miljoner kronor, vilket motsvarar en soliditet om 75,1 procent. Bolagets likvida medel uppgick till cirka 155 miljoner kronor enligt segmentsredovisningen per 30 juni 2022.

Under maj och juni föll bostadspriserna tillbaka något, vilket medförde att prisutvecklingen på bostadsrätter i centrala Stockholm och Storstockholmsregionen minskade med 5 procent respektive 4 procent under kvartalet, skriver Andersson vidare i vd-ordet. 

– Detta sker dock efter ett antal år av kraftigt stigande bostadspriser i Stockholmsområdet och på årsbasis är fortsatt utvecklingen på bostadspriserna i centrala Stockholm upp 5 procent. Det är naturligt att marknaden mattas av efter flera år av stark uppgång och Aros Bostad harhanterat liknade situationer flera gånger tidigare.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev