Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

FastPartner delårsrapport K3 2017

Publicerad: 29 oktober 2017, 14:35

Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK. Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%. Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2)


Ämnen i artikeln:

FastPartner Fastigheter

- Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK.  
- Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%.  
- Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr.  
- Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  
- Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 505,0 (1 090,9) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 939,1 (1 066,0) MSEK, per stamaktie 15,26 (18,94) kr.
- FastPartner avyttrade under första kvartalet två fastigheter till ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30%, till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under första kvartalet år 2018.
- Det är FastPartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som FastPartner tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

FastPartners delårsrapport K3 2017

Ämnen i artikeln:

FastPartner Fastigheter

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.