Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag20.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Delårsrapporter

FastPartner delårsrapport K2 2017

Publicerad: 4 Juli 2017, 11:00

Hyresintäkterna ökade med 3,7% och uppgick till 655,8 (632,3) MSEK. Driftnettot ökade med 4,2% och uppgick till 432,6 (415,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,0 (65,6)%. Förvaltningsresultatet ökade till 319,5 (297,6) MSEK, per stamaktie 5,30 (5,43) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 536,2 (17 394,2) MSEK.


Ämnen i artikeln:

FastPartner Fastigheter

- Hyresintäkterna ökade med 3,7% och uppgick till 655,8 (632,3) MSEK.
- Driftnettot ökade med 4,2% och uppgick till 432,6 (415,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,0 (65,6)%.
- Förvaltningsresultatet ökade till 319,5 (297,6) MSEK, per stamaktie 5,30 (5,43) kr.
- Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.
- Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 536,2 (17 394,2) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 427,9 (794,9) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 701,4 (749,3) MSEK, per stamaktie 11,32 (13,33) kr.
- FastPartner avyttrade under första kvartalet två fastigheter till ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30%, till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under andra halvåret innevarande år.
- Det är FastPartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som FastPartner tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

FastPartners delårsrapport

Ämnen i artikeln:

FastPartner Fastigheter

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.