lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Fastator: ”Hur omvärlden ser ut vet vi alla, hur framtiden ser ut, ser vi”

Publicerad: 18 augusti 2022, 06:35

Investmentbolaget inom fastighetssektorn ökar både omsättning och resultat i andra kvartalet. Även skuldsättningen har minskats för att möta det rådande marknadsläget.

Ämnen i artikeln:

Fastator

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Hur omvärlden ser ut vet vi alla, hur framtiden ser ut, ser vi! Vi har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor. Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt, säger bolagets vd Knut Pousette i rapporten.

Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor och därmed stärkt sin finansiella ställning genom att minska nettobelåningsgraden från 60 till 49 procent och öka soliditeten från 31 till 44 procent.

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 6,8 miljoner kronor (18,8). Resultat från intresseföretag och samriskbolag var 204 miljoner kronor (8,9).

– Efter kvartalets utgång har Fastator erhållit 140 miljoner kronor kontant från försäljning av innehavet SBK Svenska Bostadskompaniet.

Vinsten under kvartalet uppgår till 136 miljoner kronor (3,9) och resultat efter skatt på 178 miljoner kronor (3,2). Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 186 miljoner kronor (76,9).

Januari–juni 2022

Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)

Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)

Soliditet vid periodens slut, 43,6% (33,5)

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 (0,06)

Substansvärde vid periodens slut, 2 214,9 MSEK (2 278,6)

Substansvärde per aktie efter utspädning, 28,5 SEK (29,32),

utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden

Omsättning, 359,0 MSEK (150,9)

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev