fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Fängelseboomen märks i Specialfastigheters delårsrapport

Publicerad: 21 oktober 2022, 06:58

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Foto: John Sandlund

De svenska kriminalvårdsanstalterna är fyllda till bristningsgränsen och nya fängelser och häkten behövs, vilket märks i Specialfastigheters delårsrapport för perioden januari till september 2022.

Ämnen i artikeln:

SvepetSpecialfastigheterÅsa Hedenberg

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@bonniernews.se


Förvaltningsresultatet för årets nio första månader uppgick till 1014 mkr (1171), det lägre resultatet förklaras med ett lägre finansnetto.

Hyresintäkterna ökade till 1 648 (1 623) Mkr.

Förvaltningsresultatet minskade till 1 014 (1 171) Mkr.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 105 (351) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 120 (21) Mkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 983 (1 236) Mkr.

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 36 377 (33 761) Mkr.

Läs mer: Fulhöjningar och gråstenar – Ola Serneke i stor intervju

Vid periodens utgång hade Specialfastigheter, som ett resultat av överfulla svenska anstalter, projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 23 miljarder kronor. Den utbredda platsbristen leder enligt Specialfastigheter till ett ökat fokus på att säkerställa utlovade inflyttningstider men också "se över möjligheten till forcering i projekten". Dock gör materialbrist, ett allmänt ökande kostnadsläge samt ränteläget att projektkostnaderna stiger.

– Trots oron på marknaden ser vi en stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och ökar våra investeringar. Vi har också fått nya kunder i form av Riksarkivet och Skatteverket och för dem ska vi uppföra ett nytt, hållbart och säkert arkiv för statliga dokument, säger avgående vd Åsa Hedenberg, i ett pressmeddelande.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev