söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Fabeges vinst högre än väntat – spår lägre bostadstakt

Publicerad: 20 oktober 2022, 05:38

Fastighetsbolaget Fabege slog vinstförväntningarna i det tredje kvartalet. Uppindexeringar gav värdeökningar i beståndet, men när det gäller bostäder så kommer takten dras ner för nya projekt de kommande kvartalen, skriver vd Stefan Dahlbo i rapporten.

Ämnen i artikeln:

SvepetFabege Fastigheter

ND

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Driftöverskottet uppgick till 591 miljoner kronor mot förväntade 577 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 408 miljoner. Här var förhandstipset 384 miljoner kronor. Hyresintäkterna landade på 875 miljoner kronor mot väntade 747 miljoner kronor.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 253 miljoner kronor jämfört med 881 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

"De ökade avkastningskraven motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till värdeökningen", skriver Stefan Dahlbo.

De orealiserade värdeförändringarna på räntederivat uppgick till 277 miljoner kronor (124)

Nettouthyrningen var positiv om 25 miljoner kronor under det tredje kvartalet och totalt 69 miljoner kronor hittills under året och vd Stefan Dahlbo är övertygad om att bolaget kommer att klara målet på 80 miljoner kronor i nettouthyrning för 2022.

"Trenden att kunderna efterfrågar kvalité håller i sig. Det gäller både kontorens läge och utformning. Dock ser vi en liten avmattning i antal nya sökningar och förfrågningar efter sommaren", skriver han.

Han skriver vidare att inflationen har gjort det svårt att budgetera framtida projektkostnader på projektsidan.

"Vi lägger mycket kraft på upphandling och planering bland annat avseende materialval och timing avseende beställningarna i syfte att hålla kostnaderna nere. Vi har ett nära samarbete med våra entreprenörer. Vi ser en generell kostnadsökning i projekten på 10-15 procent", skriver han.

På bostadssidan följer Fabege utvecklingen noga och kan ha kvar sina byggrätter i portföljen och starta projekt när bolaget anser att marknaden och kostnadsbilden har stabiliserat sig.

"Som det ser ut idag kommer vi dra ner på takten för nya bostadsprojekt några kvartal framåt", skriver Stefan Dahlbo.

Efter skatt summerades Fabeges resultat till 728 miljoner kronor (1.096). Resultatet per aktie var 2:30 kronor (3:40).

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev