lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Fabege delårsrapport K3 2017

Publicerad: 19 oktober 2017, 04:57

Hyresintäkterna ökade till 1 688 Mkr (1 573) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8,5 procent (9). Driftsöverskottet ökade till 1 230 Mkr (1 125). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72). Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent

Ämnen i artikeln:

Fabege Fastigheter

- Hyresintäkterna ökade till 1 688 Mkr (1 573) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8,5 procent (9).
- Driftsöverskottet ökade till 1 230 Mkr (1 125). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
- Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 713 Mkr (637).
- Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 452 Mkr (4 660) och på räntederivat till 227 Mkr (-131).
- Periodens resultat före skatt uppgick till 5 389 Mkr (5 166).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 202 Mkr (4 346), motsvarande 25:40 kr per aktie (26:28).
- Nettouthyrningen under perioden uppgick till 190 Mkr (87).
- Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.
- Soliditeten uppgick till 47 procent (46).
- Belåningsgraden uppgick till 44 procent (46).

Läs rapporten här:
Fabeges kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev