tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Emilshus ökade resultatet: ”En heroisk insats”

Publicerad: 12 juli 2022, 06:27

Jakob Fyrberg, vd Emilshus Foto: Emilshus

Emilshus ökade förvaltningsresultatet och står väl rustade för att klara en sämre konjunktur med räntehöjningar och begränsningar på kapitalmarknaden enligt bolagets vd Jakob Fyrberg – som även hyllar noteringen i juni.

Ämnen i artikeln:

Emilshus Fastigheter

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare som arbetat extremt hårt under 2022. Att utöver sedvanligt arbete även förbereda och notera Emilshus på Nasdaq Stockholm är en heroisk insats, säger han i rapporten.

Notering av stamaktien av serie B och preferensaktien på Nasdaq Stockholm genomfördes med första handelsdag den 13 juni.

Vid bolagsstämmor i april och juni fattades också beslut om nyemissioner och på de över 700 miljoner medverkade några av Emilshus tidigare större aktieägare, Sagax och NP3, samtidigt som nya aktieägare tillkom, bland andra stora institutionella investerare som Tredje AP-fonden, LF Fonder, Odin Forvaltning, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, PriorNilsson Fonder och NRP Anaxo Management. 

– Likviden från emissionen ska vi använda till nya förvärv i enligt med Emilshus långsiktiga strategi, kommenterar bolagets vd Jakob Fyrberg.

I juni tillträddes en fastighetsportfölj i Småland och Östergötland till ett värde om 947 miljoner kronor. Samma månad förvärvades sex fastigheter inom lätt industri i Växjö och Jönköping för totalt 615 miljoner kronor med ett årligt hyresvärde om 46 miljoner, med tillträde i september. 

– Verksamheten fungerar väl och vi tecknade flera nya hyresavtal under andra kvartalet. Efterfrågan på vår typ av fastigheter inom lätt industri och extern- och dagligvaruhandeln är god och mindre konjunkturkänslig än vissa andra segment.

Fyrberg säger att man också är rustade för sämre konjunktur. 

– Efter en lång tid med låga räntor och ekonomisk stabilitet går vi in i en fas med större osäkert. Vi agerar nu i en omvärld med hög inflation, stigande räntor och finansiell oro. Emilshus har goda förutsättningar att manövrera i denna nya miljö. 

Främst tack vare hyresavtal på nästan sex år, där cirka 97 procent av hyresflödet inflationsjusteras enligt konsumentprisindex. Den genomsnittliga hyran i Emilshus fastighetsbestånd ligger på cirka 656 kronor per kvadratmeter.

Om inflationen innevarande år uppgår till sju procent och nästkommande år till fyra procent så erhålls ökade hyror om 51 miljoner kronor per år, enligt bolagets beräkning. Om samtidigt Stibor 3m stiger till tre procent så innebär det ökade räntekostnader med den nuvarande räntesäkringsnivån.

– Min bedömning är att Emilshus har god motståndskraft mot ränteökningars effekt. Vi kan med tillgänglig likviditet och beviljade kreditfaciliteter, samt lånelöften lösa det obligationslån om 500 miljoner som förfaller i december 2022 och är inte beroende av refinansiering i närtid, säger Jakob Fyrberg.

En tredjedel av Emilshus räntebärande skulder är räntesäkrade genom derivat som har en genomsnittlig återstående löptid om 3,5 år. Det föreligger inte några större förfall av banklån under 2022 och 2023. 

Perioden januari–juni 2022

Hyresintäkterna ökade med 61 procent till 201,1 mkr (124,9).

Förvaltningsresultatet ökade med 61 procent till 91,3 mkr (56,7).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 29 procent till 1,09 kronor (0,85).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 277,4 mkr (120,5) vilket motsvarar 3,81 kronor per stamaktie (1,90).

Omvärdering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 159,7 mkr (92,0).

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 104,5 mkr (3,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 76,1 mkr (49,7).

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 315,5 mkr varav 1 351,4 mkr avsåg fastighetsförvärv.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev