tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Eastnine: ”Avsikt att avyttra ryska modekedjan”

Publicerad: 14 juli 2022, 07:11

Kestutis Sasnauskas, vd Eastnine. Foto: Eastnine

Eastnines positiva utveckling från första kvartalet fortsätter. Portföljen växte efter första förvärvet i Polen och för andra kvartalet i rad är förvaltningsresultatet på rekordnivå.

Ämnen i artikeln:

Eastnine

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Trots fortsatt oro i omvärlden ser vi, baserat på detta och en stabil finansiell bas, fram emot en fortsatt positiv utveckling under hösten, säger bolagets vd Kestutis Sasnauskas i rapporten.

Bolaget har gjort sitt första förvärv i Polen för 120,6 miljoner euro. 

– Under våren har huvudfokus varit att förvärva fastigheter i ett för oss nytt land, Polen. Efter ett intensivt arbete lyckades vi, trots Rysslands invasionskrig i Ukraina genomföra förvärvet av den nybyggda kontorsfastigheten Nowy Rynek D i Poznan. 

Regionstaden Poznan, som är belägen mitt emellan Warzawa och Berlin, har cirka en miljon invånare i storstadsregionen, flera stora universitet samt ett diversifierat näringsliv. Affären är delvis finansierat med lån från tyska banken BerlinHyp. 

– Förvärvet av ytterligare en fastighet i början av maj har såklart också en positiv inverkan på intäkter och resultat, vilket innebar att förvaltningsresultatet under andra kvartalet landade på den högsta nivån i Eastnines historia. 

Efterfrågan på förstklassiga kontorslokaler har varit hög i Vilnius, vilket bland annat inneburit att Eastnine direkt efter Danske Banks utflytt i maj, har hyrt ut hela fastigheten Uniq i Vilnius. 

Merparten av de nyuthyrda lokalerna under andra kvartalet inflyttas under tredje och fjärde kvartalet och kommer därför att påverka uthyrningsgraden och resultatet först under andra halvan av 2022.

Under kvartalet noteras även stora positiva orealiserade värdeförändringar för såväl fastigheter som innehavet i den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG). 

– Fastighetsvärdena stiger som ett resultat av nyuthyrning och högre marknadshyror. Än så länge syns inga tecken på stigande yieldnivåer för fastigheter på våra marknader och det är möjligt att de stigande marknadshyror som noteras kan uppväga eventuella framtida sådana tendenser i värderingarna. 

– Även värdet på innehavet i ryska modekedjan MFG, som Eastnine har för avsikt att avyttra, steg under kvartalet. 

Januari‒juni 2022

Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 13 576 TEUR (10 522), till följd av större fastighetsbestånd samt högre hyresnivå. I en jämförbar portfölj var hyresintäkterna oförändrade.

Driftnettot ökade med 26 procent till 12 049 TEUR (9 538).

Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 5 810 TEUR (5 289), motsvarande 0,26 EUR per aktie (0,24).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 33 457 TEUR (4 225). Av förändringen hänförs 10 002 TEUR (2 916) till fastigheter, 18 412 TEUR (948) till övriga investeringar, varav Melon Fashion Group (MFG) utgjorde 18 393 TEUR (861), och 5 043 TEUR (361) till derivat.

Realiserade värdeförändringar samt utdelningar uppgick till 6 552 TEUR (3 906), varav utdelning från MFG var 6 552 TEUR (3 266).

Periodens resultat uppgick till 43 311 TEUR (11 793), motsvarande 1,95 EUR per aktie efter utspädning (0,53).

Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 2 121 TEUR (-707). Den genomsnittliga nivån på nyuthyrningar var 187 EUR per kvm och år under perioden. Genomsnittlig årshyra steg till 183 EUR per kvm och år (178). Den ekonomiska uthyrningsgraden ökade till 91,5 procent (90,0).

 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev