tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Doxa: ”Vi kan agera opportunistiskt”

Publicerad: 22 juli 2022, 10:53

Victor Persson, vd Doxa. Foto: Doxa

Relativt nystartade Doxa, som kontrolleras av Greg Dingizian, redovisar ett rörelseresultat på drygt 90 miljoner kronor och ser nya möjligheter i en turbulent värld.

Ämnen i artikeln:

Doxa

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se

ND


– Marknaden har varit turbulent. Som noterat bolag är vi inte immuna mot hur marknaden rör sig, tvärtom, vi är en del av marknaden och påverkas av den. Nu navigerar vi i marknaden på bästa sätt genom att positionera oss där vi anser att det relativa värdet finns, säger bolagets vd Victor Persson i rapporten.

Bolaget fokuserar även på värdeskapande i sin befintliga portfölj. 

– Vi är välkapitaliserade, har en stark ägarbas och diversifierad, kassaflödesgenererande portfölj med en sund belåningsgrad. Vi kan agera opportunistiskt i de segment och på de objekt vi bedömer att det finns värde i, vilket vi också gjort under det gångna kvartalet.

Bolaget har gjort tre förvärv inom lager, handel och samhällsfastigheter för totalt 589 miljoner kronor, varav 379 miljoner kronor via sitt JV bolag i Halmstad.

Doxas fastighetsbestånd (inkl. JV-bolag) har av externa värderare värderats upp med 162,9 miljoner. Värderingen medför ett positivt och starkt resultat om 90,8 miljoner koronor.

– Jag ser fram emot kommande kvartal. Marknaden kan komma att vara fortsatt turbulent, vilket också skapar nya möjligheter, och det är nu vi drar nytta av vår flexibilitet. 

Doxa redovisar ett rörelseresultat på 90,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-4,4) och var ”starkt påverkat av positiv utveckling av underliggande fastighetsvärden”. Intäkterna uppgick till 96,5 miljoner kronor (3,9). Periodens resultat landade på 90,8 miljoner kronor (-4,4). Kassaflödet för kvartalet var -117 miljoner kronor (-1,7).

Januari–juni 2022

• Rörelsens intäkter uppgick till 97,0 mSEK (7,8), ökningen

är i allt väsentligt relaterad till stark värdetillväxt på

fastighetsbeståndet. Nettoförändring verkligt värde i

portföljbolag för perioden uppgick till 94,9 mSEK (0,0).

Motsvarande period förra året värderades inga tillgångar

till verkligt värde, skifte av redovisningsprinciper från och

med fjärde kvartalet 2021 (se vidare Not 1).

• Rörelsens kostnader uppgick till 20,5 mSEK

(15,2). Ökningen är en kombination av skifte i

redovisningsprinciper, samt ökade kostnader 2022

kopplat till uppbyggnad ny organisation och kostnader

relaterade till fastighetsinvesteringar framför allt under

första kvartalet

• Rörelseresultatet uppgick till 76,5 mSEK (-7,4), starkt

påverkat av positiv utveckling av underliggande

fastighetsvärden

• Finansiella poster uppgick till 0,0 mSEK (0,0)

• Periodens skatt uppgick till +7,3 mSEK (0,0) hänförlig till

minskning av uppskjuten skatt relaterad till

noterade innehav

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 83,8 mSEK (-7,4)

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev