lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Diös sänker utdelningen - ska refinansiera 1,4 miljarder i vår

Publicerad: 14 februari 2023, 06:48

Vd Knut Rost.

Diös förvaltningsresultat minskade under det fjärde kvartalet drivet av högre räntor. Under våren ska 1,4 miljarder kronor refinansieras och utdelningen sänks med 40 procent.

Ämnen i artikeln:

Svepet

ND


Diös totala intäkter uppgick till 568 miljoner kronor i det fjärde kvartalet att jämföra med 500 miljoner kronor under motsvarande kvartal året före.

Driftöverskottet steg till 365 miljoner kronor (321) medan förvaltningsresultatet backade till 213 miljoner (250).

Värdeförändringarna på fastigheter summerades till minus 347 miljoner kronor (884). Efter skatt vände Diös till en förlust på 113 miljoner kronor (959), vilket motsvarar minus 0:80 kronor per stamaktie (7:03). En utdelning om 2,00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3,52).

Bolaget ser ökade finansiella kostnader till följd av kraftigt höjd styrränta med 250 baspunkter under andra halvåret 2022.

"Detta till trots ökar vi årets förvaltningsresultat med 5 procent till 1 081 miljoner kronor", framhåller han för helåret.

Bolagets belåningsgrad ligger på 51,9 procent och 80 procent av finansieringen är banklån.

– Vi har två icke-säkerställda obligationer om totalt 1,4 miljarder kronor, som förfaller under juni och september där målet är att refinansiera dessa under våren. Finns inte de finansiella förutsättningarna på kapitalmarknaden för det, kommer vi att ha tillgängliga krediter i bank och outnyttjat kreditutrymme, säger Diös-chefen i en kommentar i bokslutsrapporten där utdelningen till aktieägarna enligt styrelsens förslag föreslås sänkas med 43 procent.

– För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kronor per aktie (3,52). Detta för att både värna en stark balansräkning samt ha möjlighet att nyttja kommande affärsmöjligheter, skriver Knut Rost.

Han uppger vidare att bolaget har god diversifiering av hyresgäster i sitt bestånd, där drygt 50 procent av den uthyrningsbara ytan är kontor och 28 procent av hyresintäkterna kommer från hyresgäster med skattefinansierad verksamhet.

– Den aviserade indexuppräkningen om 10,9 procent för 2023 medför såklart en påverkan för våra hyresgäster. Dock ser vi att våra hyresgäster är väl rustade för detta och sett till inbetalningarna för första kvartalet 2023 så följer det samma betalningsmönster som för 2022, fortsätter Diös-chefen.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev