onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Catena slår förväntningarna

Publicerad: 7 juli 2023, 06:38

Foto: Mattias de Frumerie

Catenas förvaltningsresultat ökade 23 procent i det andra kvartalet, jämfört med ett år tidigare, och slog därmed analytikernas förväntningar.


Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


"De främsta anledningarna till det förbättrade förvaltningsresultatet är förvärv, färdigställda projekt och hyresökningar. Även en värdeförändring på grund av färdigställt projekt i intressebolaget Foodhills Fastigheter har påverkat resultatet positivt med 35 miljoner kronor", skriver Catena i rapporten.

Catena 2 kv

Fastighetsbolaget Catenas hyresintäkter uppgick till 445 miljoner kronor för det andra kvartalet 2023.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade väntat 451 miljoner kronor.
Driftöverskottet uppgick till 363 miljoner kronor mot förväntade 368 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 303 miljoner. Här var förhandstipset 272 miljoner kronor.
Orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 152 miljoner kronor (496). För det första halvåret uppgick de orealiserade värdeförändringarna på fastigheter till -558 miljoner kronor (1.253).

Resultatet efter skatt summerade till 409 miljoner kronor (951).

Samtidigt redovisas realiserade värdeförändringarna på fastigheter på hittills -588 miljoner kronor i år.

"Högre avkastningskrav är huvudanledningen bakom de negativa orealiserade värdeförändringarna. Värdeförändringen på derivat uppgick till -32 miljoner kronor (521) (för första halvåret reds anm). Sjunkande långa marknadsräntor har påverkat värdet på derivatportföljen negativt", uppger fastighetsbolaget.

Vidare skriver Catena att cirka 64 procent av fastighetsbeståndet värderats externt under perioden.

"De externvärderingar som Catena tar in för att säkerställa de interna värderingarna visar en höjning om 10–35 baspunkter av marknadens direktavkastningskrav under första kvartalet, för att sedan ligga stabilt under andra kvartalet", uppger fastighetsbolaget.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev