Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Castellums bokslutskommuniké 2016

Publicerad: 19 januari 2017, 14:28

Hyresintäkterna 2016 uppgick till 4 533 Mkr (3 299 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 065 Mkr (1 533), motsvarande 8,80 kronor (8,11) per aktie, en förbättring med 9%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 085 Mkr (1 837) och på derivat till 82 Mkr (216). Årets resultat efter skatt uppgick till 4 972

Ämnen i artikeln:

Castellum

- Hyresintäkterna 2016 uppgick till 4 533 Mkr (3 299 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 2 065 Mkr (1 533), motsvarande 8,80 kronor (8,11) per aktie, en förbättring med 9%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 085 Mkr (1 837) och på derivat till 82 Mkr (216).
- Årets resultat efter skatt uppgick till 4 972 Mkr (2 881), motsvarande 21,20 kronor (15,24) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 24 737 Mkr (2 413) varav 29 372 Mkr (2 321) avsåg förvärv, 2 119 Mkr (1 232) ny-, till- och ombyggnationer och 6 754 Mkr (1 140) försäljningar.
- Under året genomfördes dels en nyemission om 6,2 miljarder kr, dels en apportemission av Castellumaktier motsvarande ett värde om 3,1 miljarder kr, i syfte att finansiera förvärvet av Norrporten.
- Nettouthyrningen under året uppgick till 178 Mkr (18).
- Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,25) per aktie, motsvarande en ökning om 18%, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,50 kronor.

Castellum bokslutskommuniké 2016

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev