Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Bostadsportföljen tappade 2,4 miljarder i värde – men ny SBB-notering i Q1 tröstar börsen

Publicerad: 27 oktober 2022, 06:41

SBB har långtgående planer på att notera ett nytt bolag med bostadsfastigheter. "Portföljen skulle genom utdelningen och noteringen bli ett av de största renodlade bostadsbolagen i Sverige", säger vd:n Ilija Batljan. Foto: SBB

Värdet på SBB:s fastigheter minskade med nära 1 miljard kronor i bolagets tredje kvartal, detta efter att externa värderare synat portföljen. Bostäderna var sänket. Men planerna på en split, där bostäder separeras i ett nytt bolag som delas ut till aktieägarna, fick aktien att stiga kraftigt på torsdagen.


Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se

ND


Bostadsfastigheternas värde föll med hela -2,4 miljarder medan samhällsfastigheter och övriga fastigheter steg med 1,5 miljarder, enligt rapporten.

Alla fastigheter har externvärderats under det tredje kvartalet av Newsec, JLL, Savills, Cushman & Wakefield och Colliers, uppger SBB.

En stor del av bostadsfastigheterna kommer från Amasten-portföljen som SBB förvärvade i slutet av fjolåret.

– Vi redovisar ett negativt resultat efter skatt som konsekvens av värdeförändringar: negativa värdeförändringar i jv inklusive nedskrivning av JM, negativa värdeförändringar på bostadsfastigheter och orealiserade valutakursdifferenser, säger vd:n Ilija Batljan i rapporten.

Efter skatt blev resultatet -2 081 miljoner kronor (4 003), vilket motsvarade -1:53 kronor per stamaktie (2:63).

Fastighetsportföljens värde uppgick till 154,5 miljarder (149,3).

Nyheten om att knoppa av bostadsportföljen i ett eget bolag, och notera detta på First North, fick aktien att stiga med 10 procent i den inledande morgonhandeln.

Denna nya SBB-aktie kan se dagens ljus redan under det första kvartalet 2023, menade Batljan under förmiddagens streamade rapportpresentation.

Läs mer: SBB utvärderar avknoppning av bostadsfastigheterna

En annan nyhet som fick börsen att reagera positivt var att vd:n Ilija Batljan intygade att kommande obligationsbortfall de närmaste 12 månaderna, om cirka 5,2 miljarder (varav de första 0,6 miljarder redan är återbetalda), kan betalas med befintlig likviditet.

Frånräknat dessa händelser var det en rapport som till stor del låg i linje med förväntningarna – där vd:n framhöll att den underliggande kärnverksamheten gick bra:

– Även detta kvartal levererar kärnaffären ett starkt driftnetto. Under tredje kvartalet landade vårt driftnetto på 1 333 miljoner kronor, högst någonsin. Driftnettot under niomånadersperioden ökade med 27 procent, från 2 965 miljoner till 3 776 miljoner kronor. Detta har bidragit till en stark räntetäckningsgrad på 4,8 gånger, trots stigande räntor, skriver Ilija Batljan i rapporten.

Läs mer: SBB fortsätter sälja – i avtal värt 9 miljarder

SBB:s hyresintäkter uppgick till 1 888 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Analytikerna i Infronts sammanställning av sex analytikers estimat hade väntat 1 828 miljoner kronor.

Hyresintäkterna beräknas även öka med 500–600 miljoner kronor 2023, som ett resultat av indexeringar. Givet att inflationen står sig också under oktober månad. Inflationen under september var 10,8 procent i Sverige, 10 procent i Danmark, 8,1 procent i Finland och 6,9 procent i Norge.

När Stockholmsbörsen stängde på torsdagen, hade aktien stigit med 7,1 procent – och hela 56 miljoner aktier hade omsatts.

Läs här nedan vad Ilija Batljan säger om:  Försäljningar  Finansieringen  Avknoppningen av bostäder  Ränteskulden.

SBB juli–september

Hyresintäkterna ökade till 1 888 mkr (1 459).
Driftsöverskottet ökade till 1 333 mkr (1 088).
Förvaltningsresultatet var 397 mkr (873).
Förvaltningsresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten ökade med 24 procent till 1 144 (925) mkr.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 884 mkr (608).
Periodens resultat var -2 081 mkr (4 003), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,53 kr (2,63) före utspädning.

• Den ekonomiska uthyrningsgraden vid utgången av perioden uppgick till 95,2 procent (93,7).

Ur rapporten – Batljan om:

Försäljningar
"Av genomförda försäljningar återstår cirka 2 miljarder att betalas ut. Utöver detta har vi avtalat om ytterligare försäljningar för cirka 0,8 miljarder som kommer att betalas ut under fjärde kvartalet samt annonserat avsiktsförklaring för cirka 9 miljarder. Vi förväntas att under fjärde kvartalet realisera JV-andelar för cirka 2 miljarder. Och vi kommer att fortsätta med försäljningar. SBB avser vidare att systematiskt minska andelen JV-verksamheter genom försäljningar samt sälja finansiella placeringar i syfte att stärka balansräkningen, öka transparansen och fokusera på kärnverksamheten".

Finansieringen
"I slutet av juli gjorde bolaget sin första icke säkerställda US Private Placement (“USPP”) om 100 miljoner USD på fem och tio år. Tillsammans med den Schuldschein-finansiering som SBB emitterade i juni, är USPP transaktionen ett ytterligare steg i bolagets arbete med att diversifiera sina finansieringskällor. Diversifiering och tillgång till olika kapitalmarknader och olika finansieringskällor är centrala för SBB:s fortsatta utveckling. Det är också därför SBB efter kvartalets utgång signat en kreditfacilitet på 750 miljoner euro med en av världens största banker."

Avknoppningen av bostäder
"SBB annonserade på torsdagsmorgonen att koncernen överväger en transaktion varigenom en underkoncern till SBB med fokus på bostadsfastigheter delas ut till aktieägarna med tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna och att bolaget därefter noteras på Nasdaq First North. Bostadsbolaget skulle genom utdelningen och noteringen bli ett av de största renodlade bostadsbolagen i Sverige. SBB:s verksamhet skulle renodlas med inriktning på samhällsfastigheter. Bostadsbolagets balansräkning kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 18 miljarder, motsvarande cirka 10 procent av SBB:s sammanlagda balansräkning."

Ränteskulden
"SBB hade en snittränta på 1,89 procent i slutet av tredje kvartalet. 80 procent av bruttoskulden har fast ränta. Räntorna är på väg upp och det är därför vi under de två senaste åren har tagit långa lån med fast ränta. I slutet av Q3 var vår räntebindning 3,4 år (3,6)."

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev