lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Balder ökar förvaltningsresultatet: "Ser inga tydliga tecken på sättning i ekonomin"

Publicerad: 11 maj 2023, 06:44

Balders vd Erik Selin.

Foto: Teresa Ahola

Balder redovisar ett ökat förvaltningsresultat i det första kvartalet, enligt delårsrapporten. Vd Erik Selin är nöjd med tanke på en "utmanande omvärld" och bolaget håller kvar vid sin tidigare prognos för 2023.

Ämnen i artikeln:

Balder FastigheterErik Selin

Johan Bahlenberg

johan.bahlenberg@bbm.bonnier.se


"Vi är inne i en turbulent tid där världsekonomin såväl som den inhemska ekonomin genomgår ett stålbad. I denna utmanande omvärld har Balder en fortsatt god intjäning och stabila förvaltningsresultat från våra intressebolag. Uthyrningsgraden håller sig på en stabil och hög nivå, och vi ser i övrigt än så länge inga tydliga tecken på en sättning i ekonomin i vår operativa verksamhet.", skriver Erik Selin i vd-ordet.

Läs mer: Erik Selin: Många vill köpa billigt – få vill sälja

Balders hyresintäkter ökade 15 procent i det första kvartalet, till 2 895 miljoner kronor, jämfört med det första kvartalet 2022. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 5,5 procent, efter justering för valutakursförändring.

Driftsöverskottet steg 15 procent och förvaltningsresultatet ökade 8 procent, till 1 646 miljoner kronor. Av detta är 1 549 hänförligt till moderbolagets aktieägare, en ökning med 9 procent från föregående år.

Balder håller kvar vid tidigare prognos om ett förvaltningsresultatet för 2023 på 6,2 miljarder kronor. Detta med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommunikén för 2022.

"För att anpassa oss till utmaningarna i omvärlden har vi pausat ett antal planerade byggstarter och fokuserar istället på förvaltningsverksamheten. Det finns dock flera spännande projekt som redan är igång, och dessa fullföljer vi enligt plan med goda resultat", skriver Erik Selin.

Under det första kvartalet justerade Balder ned fastighetsvärden med 1,6 miljarder kronor. Detta är framförallt hänförligt till att Balder höjt det genomsnittliga direktavkastningskravet till 4,7 procent i slutet av mars, upp 0,1 procentenheter från årsskiftet.

Erik Selin skriver att Balder väljer en fortsatt konservativ väg vad gäller finansiering, där bolaget har genomfört en placering av konvertibla skuldebrev om drygt 5 miljarder kronor, till en ränta på 3,5 procent.

"Tack vare vår starka likviditetssituation har vi med goda resultat kunnat återköpa obligationer med förfall framför allt i närtid, men även med längre löptider. På detta sätt behåller vi en lång förfallostruktur för våra skulder, vilket ger trygghet och minskar påverkan på kassaflödet från fluktuationer i räntor och finansieringskostnader", skriver han.

Balder 1 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 2 895 Mkr (2 507)
Driftsöverskott: 2 099 Mkr (1 805)
Förvaltningsresultat: 1 646 Mkr (1 521)
Värdeförändringar fastigheter: -1 602 Mkr (3 344)
Resultat efter skatt: -128 Mkr (5 875)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev