Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

30 miljoner i förlust: Men miljardaffären ska genomföras menar vd:n

Publicerad: 28 oktober 2022, 07:06

Oscar Engelbert uppger även i kvartalsrapporten att han inte kommer överklaga domen angående Gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Oscar Properties rörelseresultat backade 31,3 miljoner i det tredje kvartalet. I motsvarande kvartal i fjol var resultatet 168,4 miljoner. Till följd av den ekonomiska situationen har en fastighetsaffär i miljardklassen flyttats fram. I rapporten uppger Oscar Engelbert även att domen om Gasklockorna ej kommer överklagas.

Ämnen i artikeln:

Oscar PropertiesOscar Engelbert

Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se


Fastighetsnytt rapporterade om den avbrutna miljardaffären tidigare i veckan. Nu skriver Oscar Engelbert i vd-ordet i delårsrapporten att kvartalet har präglats av en fortsatt utmanande omvärld med flera makroekonomiska förändringar såsom högre inflation och räntor samt oro på de finansiella marknaderna.

– Dessa förändringar påverkar förstås även Oscar Properties. Till följd av detta har vi flyttat fram tillträdet av tidigare kommunicerade förvärv, däribland den affär vi kommunicerade i pressmeddelande den 17 april [maj] 2022, vilka tidigare avsågs tillträdas under det tredje kvartalet, till slutet av fjärde kvartalet.

Läs mer: Oscars planerade miljardköp från USA-jätte inte genomfört

Vd:n uppger även att bolaget kommer att fortsätta att avyttra fastigheter som inte ligger i linje med bolagets strategi för att därmed frigöra likviditet för att minska skuldsättning och investera i befintligt fastighetsbestånd.

– Våra bankskulder som förfaller under 2023 avses att förlängas med befintliga banker. Den säkerställda obligationen om 710 miljoner som förfaller i april 2023 kommer att till viss del refinansieras med bank och avyttringar. Våra andra obligationsförfall är i juli 2024 och november 2024.

Orealiserade värdeförändringar uppgick under det tredje kvartalet till minus 50,0 miljoner kronor (180). I värderingarna har inte effekterna av kommande indexering av hyresintäkter beaktats, då indextalet fortfarande är okänt, det fastställs i mitten av november, står det i rapporten.

Läs mer: Oscar Engelbert efter förlusten i rätten: ”Slår inte mot några transaktioner”

– Dock kan vi konstatera att cirka 90 procent av våra hyresavtal indexregleras enligt KPI, varigenom hyrorna höjs i takt med inflationen och ger fortsatt god avkastning, uppger vd:n.

När det gäller den omtalade rättegången med Stockholms stad, angående Gasklocketoren i Norra Djurgårdsstaden, så kommer Oscar Engelbert inte att överklaga förlustdomen där han ska betala rättegångskostnader om 2,3 miljoner.

– Vi kan dessvärre konstatera att vi inte nådde framgång med vår talan kring Gasklockan mot Stockholms Stad, men vi har beslutat att inte överklaga domen från tingsrätten utan gå vidare i vår affärsverksamhet och på nytt skapa goda och långsiktiga relationer med Stockholms Stad.

OP juli–september

Nettoomsättningen uppgick till 117,4 mkr (59,6).
Hyresintäkterna uppgick till 107,7 mkr (57,0).
Driftnettot uppgick till 66,8 mkr (40,2).
Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -50,0 mkr (179,8).
Rörelseresultatet uppgick till -31,3 mkr (168,4).
Periodens resultat uppgick till -74,1 mkr (78,2)
Resultat per stamaktie uppgick till -0,52 kronor (0,99)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev