måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Tobin Properties föreslår nyemission

Publicerad: 22 mars 2019, 08:24

Bild: Riksbanken

Tobin Properties styrelse har lagt ett förslag om en nyemission om cirka 409 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet att lätta bolagets skuldbörda och ge en förbättrad förhandlingsposition i relation till banker.

Ämnen i artikeln:

Klövern FastigheterTobin Properties

Tobin Properties styrelse har lagt ett förslag om en nyemission om cirka 409 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet att lätta bolagets skuldbörda och ge en förbättrad förhandlingsposition i relation till banker och andra aktörer.

Tobin Properties aktie rasar 26 procent på beskedet under fredagsförmiddagen.

– Likviden från Företrädesemissionen avser Tobin använda för att minska dess skulder, främst kopplat till den obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 1 juli 2019, skriver Tobin i ett pressmeddelande.

Stamaktieägare i Tobin föreslås få företrädesrätt att teckna två nya stamaktier för varje befintlig stamaktie. Teckningskursen föreslås till 5 kronor per aktie, vilket motsvarar en likvid om totalt cirka 409 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från 8 maj 2019 till och med 22 maj 2019, förutsatt att förslaget godkänns av årsstämman den 25 april.

Företrädesemissionen föreslås omfatta högst 81 847 660 stamaktier. Vid full teckning av samtliga stamaktier i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 8 184 766 kronor och tillföra Tobin cirka 409 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

En eventuell nyemission skulle vara garanterad fullt ut av Klöverns helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. Dagon kontrollerar i dagsläget 84,6 procent av aktiekapitalet och cirka 86,4 procent av det totala röstetalet.

Om inte samtliga nya stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds möjlighet för aktieägare i första hand och andra investerare i andra hand att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev