Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Svagare ekonomi

Publicerad: 8 augusti 2012, 09:41

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska genomsnittet.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

Den indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt.

Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar negativt den här månaden. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg något, medan indikatorn för detaljhandeln var oförändrad. Hushållens konfidensindikator bidrog positivt.

Byggkonjunkturen har försämrats snabbt de senaste månaderna och konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har minskat drygt 30 enheter sedan april i år. I juli sjönk indikatorn sju enheter. Såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har minskat och företagens förväntningar indikerar ingen snar förbättring av läget. Byggföretagen räknar med en ytterligare försämring under tredje kvartalet och även på lite längre sikt är förväntningarna återhållsamma.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad i juli jämfört med månaden innan och den ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg 2,5 enheter i juli och ligger nu strax över det historiska genomsnittet.

Läs mer på Konjunkturinstitutets hemsida

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet, 2012-07-26

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev