lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Stabilisering på kreditmarknaden enligt CREDI

Publicerad: 19 december 2017, 13:23

Foto: Dreamstime.

Kreditmarknaden har stabiliserats men finansieringsvillkoren kommer sannolikt att försämras under kommande kvartal.

Ämnen i artikeln:

CatellaCREDI

Kreditmarknaden har stabiliserats men finansieringsvillkoren, som varit extremt gynnsamma under en lång tid, kommer sannolikt att försämras under kommande kvartal. Det framgår av Catellas kreditbarometer CREDI för december 2017. CREDI:s huvudindex stiger från 49,8 till 50,3 och enligt ett pressmeddelande från Catella är det första gången sedan tredje kvartalet 2015 som huvudindex noteras över 50.

– Överlag ser de noterade fastighetsbolagen tillbaka på en mycket positiv kreditmarknad, vilket inte är förvånande givet höstens starka obligationsmarknad, medan bankerna har en mer balanserad syn på marknaden. Samtidigt indikerar både fastighetsbolagen och bankerna att finansieringsvillkoren nog blir sämre kommande kvartal, säger projektledare Martin Malhotra i en kommentar.

Han tillägger att fastighetsbolagen i allt högre grad premierar obligationer före preferensaktier och nämner som exempel Balder som har löst in samtliga preffar och samtidigt emitterat obligationer för 20 miljarder kronor.

Catellas analyschef, Arvid Lindqvist, konstaterar att det finns ett gap i tillgången på bankfinansiering där de stora aktörerna fortfarande har bra tillgång till pengar i bankerna medan mindre investerare utan ett starkt track record inte har lika lätt att skaffa finansiering den vägen.

– Vi tror att det här gapet kan öka framöver. Dessutom ser vi tecken på en omprisning av fastighetsmarknaden, där fastigheterna i de bästa lägena har fortsatt höga priser medan prisförväntan sjunker för fastigheter utanför de attraktiva lägena i storstäderna, säger Arvid Lindqvist.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev