söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

SSM ändrar redovisningsmetod

Publicerad: 6 februari 2019, 08:38

Foto: Anna Bristrand.

SSM kommer börja tillämpa en ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar efter att Nasdaq Stockholm gjort en genomgång av flera börsnoterade bostadsutvecklares redovisningsmetoder, vilket Fastighetsnytt rapporterade om i oktober.

Ämnen i artikeln:

NasdaqSSM

SSM kommer börja tillämpa en ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar efter att Nasdaq Stockholm gjort en genomgång av flera börsnoterade bostadsutvecklares redovisningsmetoder, vilket Fastighetsnytt rapporterade om i oktober.

Den nya redovisningsprincipen innebär bland annat att bostadsrättsföreningarna konsolideras i SSM:s koncernredovisning och att resultat från genomförda projekt redovisas när bostadsrättsköparen tillträder bostaden. Tidigare användes metoden successiv vinstavräkning.

Det nya redovisningssättet kommer börja tillämpas i kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet.

SSM har även gjort retroaktiva beräkningar för utfallet under 2017 och 2018 så här långt. Bland annat förbättras det rapporterade resultatet efter skatt under årets första månader nio månader i år till en vinst om 61,7 miljoner kronor. Tidigare redovisades en förlust om 11,5 miljoner kronor.

Förändringen av bolagets resultat under 2018 är en konsekvens av en hög andel av färdigställda bostadsrättsprojekt under året, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

När det gäller balansräkningen så innebär ändringarna bland annat att värdet på projektfastigheterna och skulderna till kreditinstitut ökar. Det påverkar även en rad andra poster vilket medför att balansomslutningen för 2017 ökar medan den minskar baserat på läget vid utgången av det tredje kvartalet 2018.

Balansräkningen under 2017 påverkas betydligt till följd av att flertalet bostadsrättsprojekt i produktion drevs i egen regi, något som avtar under 2018 då dessa bostadsrättsprojekt färdigställts, skriver bolaget.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev