fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

SBB vill växa fastighetsbeståndet till 55 miljarder

Publicerad: 24 september 2019, 05:39

Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget. Foto: Elias Ljungberg.

Det snabbväxande fastighetsbolaget SBB vill öka takten ytterligare och siktar nu på att öka värdet på fastighetsbeståndet till 55 miljarder kronor från dagens 30 miljarder på ett par års sikt. Det meddelar bolaget på tisdagen och föreslår dessutom kraftigt ökade utdelningar framöver.

Ämnen i artikeln:

SBB FastigheterIlija Batljan

Det snabbväxande fastighetsbolaget SBB vill skruva upp takten ytterligare och siktar nu på att öka värdet på fastighetsbeståndet till 55 miljarder kronor från dagens 30 miljarder på ett par års sikt. Det meddelar bolaget på tisdagen och föreslår dessutom kraftigt ökade utdelningar framöver.

SBB, som grundades av Ilija Batljan för drygt tre år sedan, meddelade så sent som i december förra året att man siktar på att växa fastighetsvärdet till 45 miljarder år 2023. Enligt dagens nya finansiella och operationella mål är det nu alltså 55 miljarder redan 2021 som gäller.

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att bygga Nordens största aktör inom social infrastruktur där vår kärnverksamhet är att förvärva och förvalta samhällsfastigheter. Utöver samhällsfastigheter fokuserar vi på hyresfastigheter, där ambitionen är att öka olika typer av samarbeten framöver, säger SBB:s vd Ilija Batljan enligt ett pressmeddelande..

Han fortsätter:

– SBB är ett aktivt bolag på transaktionsmarknaden, och kommer fortsätta att vara det även framöver för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vår styrka grundar sig i att hitta och agera på möjligheter i marknaden och i samarbete med kommuner där vår långa och omfattande erfarenhet inom dessa tillgångar ger oss konkurrensfördelar gentemot andra,

Högre utdelningar framöver

Samtidigt ändrar bolaget utdelningspolicyn och föreslår att den första utdelningen enligt denna blir 0,60 kronor per stamaktie för räkenskapsåret 2019, som kommer delas ut kvartalsvis. Utdelningen för 2018 var 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarar mer än en fördubbling jämfört med 0,10 kronor per aktie föregående år.

SBB:s nya utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning. Tidigare angavs ett långsiktigt mål om att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet.

Bolaget håller fast vid att 600 lägenheter per år ska renoveras.

– Utöver bolagets fokus på transaktioner kommer SBB att skapa värde genom att renovera och optimera det befintliga beståndet samt fokusera på hållbarhet. SBB:s målsättning är att 600 lägenheter ska renoveras per år och att koldioxidutsläpp från bostäderna ska minska med 30 procent, säger Batljan..

SBB siktar även på att höja kreditbetyget från dagens BBB till BBB+ och denna ska bibehållas även när bolaget nått sitt tillväxtmål.

– Vi arbetar aktivt med att stärka vår finansiella position och att inom 12 månader uppnå BBB rating som med större storlek skulle kunna leda till en BBB+ rating, och därigenom ytterligare sänkta finansieringskostnader över tid. SBB har även som ambition att senast inom sex månader vara inkluderat i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index, säger Batljan.

SBB:s aktie, som nyligen flyttades till Stockholmsbörsens storbolagslista från First North, stiger 3,2 procent efter dagens besked.

SBB:s nya finansiella mål (tidigare nivåer anges inom parentes nedan):

Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år (oförändrat)
Belåningsgrad lägre än 50 procent (oförändrat)
Soliditet om minst 45 procent (minst 35 procent)
Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat)
Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (lägre än 40 procent)
Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (2,5 ggr)
SBB:s nya operationella mål (tidigare nivåer anges inom parentes nedan):

Ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021, med bibehållen BBB+ rating (40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating)Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

SBB:s nya utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning (tidigare utdelningspolicy: Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)). Bolagets styrelse förväntas föreslå en första utdelning enligt den nya utdelningspolicyn på 0,6 kronor per stam A- och B-aktie med avseende på räkenskapsåret 2019, att betalas ut kvartalsvis under 2020/2021.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev