torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

SBB flaggar för ökad intjäningsförmåga 2023

Publicerad: 13 september 2022, 06:28

Foto: SBB

SBB kommer i samband med investerarpresentationer som hålls under dagen att presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

SvepetSBB Fastigheter

R


Utfallet är inflationsjusterat och beaktar portföljförsäljningar efter utgången av andra kvartalet samt avsiktsförklaringar om kommande försäljningar till ett sammanlagt värde om cirka 12 miljarder kronor.

Intjäningsförmåga proforma avser SBB:s löpande kassaflöde till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2:39 kronor per stamaktie A och B, att jämföra med 2:33 kronor före portföljförsäljningarna och antagna inflationsjusteringar.

”Vi har under de senaste månaderna fortsatt vårt arbete att avyttra fastigheter i linje med bokförda värden i syfte att stärka vår balansräkning. Givet den höga avyttringstakten kommer vi i samband med investerarpresentationer i dag att publicera en uppdaterad intjäningsförmåga för att underlätta bedömningen av SBB:s kassaflöden. Som vi konstaterat tidigare är SBB:s hyresintäkter kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade, vilket speglas i att löpande kassaflöde per stamaktie A och B stärks trots stigande räntor och stora portföljförsäljningar”, säger SBB:s vd och grundare Ilija Batljan.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev