Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Börs

Sagax tar in upp till 656 miljoner i företrädesemission

Publicerad: 5 April 2018, 06:43

David Mindus är vd på Sagax.

Sagax har beslutat att göra en nyemission av D-aktier till ett värde av upp till 656 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning och underlätta investeringar som kan diversifiera fastighetsportföljen ytterligare.


Sagax har beslutat att göra en nyemission av D-aktier till ett värde av upp till 656 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning och underlätta investeringar som kan diversifiera fastighetsportföljen ytterligare. Bolagets aktieägare har företrädesrätt i emissionen.

”Nyemissionen bidrar till att stärka bolagets kreditprofil som idag ligger ett steg under så kallad ‘Investment Grade’”, säger bolagets vd David Mindus enligt ett pressmeddelande.

Sagax siktar på att höja sin kreditrating till Investment Grade, vilket bedöms ge lägre refinansieringsrisk och en lägre finansieringskostnad. Nyemissionen beräknas sänka bolagets räntebärande nettoskuld till under 7,5 gånger EBITDA samtidigt som belåningsgraden pressas ner under 50 procent. Sagax finanspolicy anger att den räntebärande nettoskulden ska understiga 8 gångar koncernens framåtblickande EBITDA medan belåningsgraden ska var lägre än 50 procent. David Mindus understryker att de förbättrade multiplarna ska ses i ljuset av att bolaget tillträtt fastigheter för 1,4 miljarder under årets inledning.

”Sagax bedömer att det egna kapitalet som tillförs bolaget kan investeras till högre avkastning än den utdelning om 48 miljoner kronor som belöper på de tillkommande D-aktierna. Sammantaget sänks således den finansiella risken till en förhållandevis begränsad kostnad”, säger David Mindus.

Varje tiotal aktier i bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en D-aktie för 27,50 kronor. De nyemitterade D-aktierna beräknas ge 7,3 procents utdelning i förhållande till teckningskursen.

Sagax hoppas även att ett ökat antal D-aktier ska öka handeln med dessa på börsen. Sagax B-aktie backar 0,9 procent i livlig handel på torsdagen medan B-aktien är oförändrad.

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen. Totalt har de förbundit sig att teckna 31 procent av emissionen motsvarande 205 miljoner kronor.

Aktieägare representerande 38 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag, som förutsätter ett godkännande vid stämman den 7 maj. Anmälningsperioden beräknas löpa från och med den 15 maj till och med den 29 maj 2018.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.