tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

”Rätt hanterat borde IFRS fungera även i nedgång”

Publicerad: 3 september 2009, 22:00

Värdering till vekligt värde och hur gröna byggnader påverkar investeringarna var i fokus under seminariet Fastighetsvärdering & avkastning som anordnades av Svenskt Fastighetsindex.

Ämnen i artikeln:

Svenskt Fastighetsindex

Källa: Seminariet ”Fastighetsvärdering & avkastning”, anordnat av Svenskt Fastighetsindex

”Rätt hanterat borde IFRS fungera även i nedgång”

Värdering till vekligt värde och hur gröna byggnader påverkar investeringarna var i fokus under seminariet Fastighetsvärdering & avkastning som anordnades av Svenskt Fastighetsindex.

Marknadsanalytiker talar om att värdefallet på svenska fastigheter borde ligga kring 20 procent. De svenska fastighetsbolagens nedskrivningar låg vid årsskiftet på åtta procent enligt Svenskt Fastighetsindex medan den noterade sektorn rapporterade nedskrivningar kring fyra procent. Ett av de stora diskussionsämnena är de nya IFRS reglerna som beskrivits som bra i uppgång men dåligt när marknaden vänder nedåt. Men för att affärer ska kunna komma i gång och genomföras så måste fastigheterna värderas korrekt anser Leif Andersson, CEO AREIM, och menar att om vi långsiktigt ska kunna locka investerarna måste vi ha en transparent marknad och IFRS är en del i det.

– Rätt hanterat borde IFRS fungera även i nedgång, säger Leif Andersson.

Verkligt Värde

Bo Nordlund, Redovisningsspecialist på KPMG, presenterade under seminariet en del av IASB:s Exposure Draft. En ny standard som innebär en ny hierarki vad gäller ”Fair value measurements” där värderingsavsnitten i IAS 40 tas bort med hänvisning till den nya standarden. Fair Value (verkligt värde) är, enligt Bo Nordlund, den nivå där en affär är finansiellt genomförbar vilket innebär att inte bara köpare och säljare kan mötas utan även finansiären måste räknas in.

– Det är viktigt för förtroendet för branschen att bolagen redovisar till verkligt värde, inte ett värde där köpare och säljare kan tänka sig att göra affär utan där de kan göra affär, säger Bo Nordlund.

Ingmar Rindstig, Chef för Ernst & Young Real Estate, anser att värderarna har gjort ett så bra jobb man kan göra under rådande omständigheter, det sker transaktioner men inte tillräckligt mycket för att man ska ha ett säkert underlag för värderingarna och transparensen sämre än tidigare vilket bidragit till osäkerheten. Men han tror att de nya värderingsreglerna kan göra nytta.

– Tittar man på börsbolagens redovisningar 2008 är det min bedömning att man gjort så gott man kunnat. Därutöver om man ska vara kritisk är det särskilt viktigt att beskriva, inte bara metodiken, utan även parametervärden. Jag ser fram emot de nya reglerna som kommer att ställa högre krav på transparensen.

Gröna investeringar

En undersökning av 88 fastigheters med miljöklassningssystemet NABERS i Australien visade på att en högre miljöklassning gav högre hyresintäkter, lägre vakanser och ett högre värde. Christina Cudworth, Global Head of sustainability på IPD, berättar att man på IPD tagit fram ett Sustainable Property Index (ISPI) UK som initierades i London i juni 2009 och kommer att produceras kvartalsvis och ska mäta den finansiella prestationen hos de mer hållbara fastigheterna på marknaden. Till skillnad mot Australien så är hållbarhet ännu inte prissatt i den kommersiella fastighetssektorn i Storbritannien men när det väl är så hoppas man kunna se hur en satsning på miljö och energieffektivitet påverkar avkastningen.

I det kommande numret av Fastighetsnytt har Daniel Bergstrand intervjuat Ingmar Rindstig kring fastighetsbolagens finansiella ställning. Du kan även läsa mer om IASB:s nya standard i en artikel av Bo Nordlund.

Mattias Fröjd

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev