Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Prime Living vill att fler löser in preferensaktier

Publicerad: 4 februari 2020, 08:53

Lars Wikström, vd Prime Living Bild: Prime Living

Prime Living förlänger återigen utbyteserbjudandet. Samtidigt framhålls vikten av att fler ägare löser in sina preferensaktier mot stamaktier.

Ämnen i artikeln:

Prime Living

Prime Living förlänger återigen utbyteserbjudandet. Samtidigt framhålls vikten av att fler ägare löser in sina preferensaktier mot stamaktier för att rekapitaliseringsplanen ska gå i lås.

Utbyteserbjudandet, som det finansiellt pressade studentbostadsbolaget lanserade 27 november i fjol, innebär att ägare av preferensaktier av serie B kan lösa in dessa mot 20 nyemitterade stamaktier.

Efter den initiala acceptansperioden, som löpte ut 18 december, så hade cirka 59,5 procent anslutit sig till erbjudandet. Efter en förlängning till 30 januari har siffran nu ökat till 62,9 procent.

Bolaget hoppas dock uppnå en anslutning kring 95 procent. Detta eftersom det per automatik innebär att alla preferensaktier av serie C, som står före andra aktieslag i kön vid eventuell konkurs, omvandlas till stamaktier. Preferensaktierna av serie C uppstod nyligen då långivare gått med på att byta ut sina fordringar mot nyemitterade C-preferensaktier.

– Ett viktigt mål med rekapitaliseringsplanen är att Prime Living bara ska ha ett aktieslag som ger aktieägarna samma rättigheter i bolaget. För att komma dit krävs det att fler preferensaktieägare byter in sina preferensaktier av serie B, som numera är helt efterställda bolagets nya C-aktie, kommenterar Prime Livings vd Lars Wikström i ett pressmeddelande.

Acceptfristen förlängs därför återigen. Denna gång till 28 februari.

– Om vi når 95 procents anslutningsgrad bland preferensaktieägarna, omvandlas C-aktien automatiskt till stamaktier, så erbjudandet innebär en möjlighet för preferensaktieägargruppen att bli av med efterställdheten. Jag uppmanar därför samtliga kvarvarande preferensaktieägare att sätta sig in i erbjudandet.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev