torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Ökad förlust för Ilija Batljan Invest

Publicerad: 1 september 2023, 04:32

Foto: Teresa Ahola

Ilija Batljan Invest gjorde en förlust efter skatt på 1,56 miljarder under det första halvåret 2023 (-600). Samtidigt sjönk soliditeten till 46 procent (63) och den justerade soliditet till 50 procent (66).

Ämnen i artikeln:

SvepetSBB FastigheterIlija Batljan

R


"Utdrag från väsentliga händelser under perioden Perioden har präglats av fortsatt stor osäkerhet med stigande räntor, fortsatt hög inflation och kreditåtstramning", skriver bolaget i rapporten.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures har under perioden påverkats av SBB:s negativa värdeförändringar, fortsätter bolaget, men IBIAB:s andel av SBB:s substansvärde (EPRA NRV) ska inte indikera något nedskrivningsbehov.

Av resultat från övriga tillgångar -566 Mkr (-292) avser -465 Mkr omvärderingar, inte kassaflödespåverkande.

"Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren och som också presterat ett bra resultat under året är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning av eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav)", skriver bolaget.

Både Emergy och Hexicon utvecklas väl, enligt bolaget.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev