fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Nyfosa storhandlar – köper för 4,2 miljarder

Publicerad: 16 december 2019, 13:59

Nyfosa köper en portfölj med 79 kommersiella fastigheter till ett värde av 4,2 miljarder kronor. Betalning sker med kontanter och nyemitterade aktier, vilket även medför att säljaren Randviken Fastigheter AB blir storägare i Nyfosa.

Ämnen i artikeln:

Nyfosa FastigheterRandviken Fastigheter

Nyfosa köper en portfölj med 79 kommersiella fastigheter till ett värde av 4,2 miljarder kronor. Betalning sker med kontanter och nyemitterade aktier, vilket även medför att säljaren Randviken Fastigheter AB blir storägare i Nyfosa.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Karlstad, men innehåller även element från Uppsala, Stockholm, Norrköping och Malmö, och utgörs främst av kontor samt lager.

– Denna transaktion ligger helt i linje med vår strategi där vi uppnår kraftig tillväxt samtidigt som vi erhåller stabila tillgångar i bra lägen i tillväxtregioner. De nya fastigheterna bidrar till att Nyfosa ökar sitt bestånd i främst Mälardalen, Stor-Malmö och Stor-Stockholm samt inom kategorierna kontor och lager, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

Fastigheterna har en total yta om 286 487 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 350 miljoner kronor. De största hyresgästerna utgörs av Afry AB, Meda AB och Tieto Sweden AB. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,6 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 procent.

– Vi är mycket nöjda med 2019 där vi har genomfört fastighetstransaktioner till ett totalt värde om cirka 9,8 miljarder kronor varav avyttringar för cirka 900 miljoner kronor. Det innebär att vi netto har ökat vårt fastighetsbestånd med över 50 procent sedan noteringen i november 2018, säger Stina Lindh Hök.

Ekonomiskt tillträde för fastigheterna är planerat till den 29 februari 2020. Fysiskt tillträde är planerat till den 4 mars 2020. Tillträde är villkorat av att Konkurrensverket godkänner transaktionen.

Betalar med nyemitterade aktier

Som en del i köpeskillingen kommer Nyfosa att emittera 10 310 000 nya aktier. De nyemitterade aktierna har åsatts ett totalt värde om cirka 734 miljoner kronor, vilket är baserat på volymviktad genomsnittskurs för Nyfosas aktie under en överenskommen period före avtalets ingående.

Affären leder till en utspädning för existerande aktieägare i Nyfosa med cirka 5,8 procent av kapital och röster. Den förväntas dock generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning. Affären finansieras i övrigt genom upptagande av nya lån och tillgänglig likviditet.

Så sent som för ett par månader sedan köpte Randviken 42 fastigheter i Karlstad från Klövern för 2,6 miljarder kronor. Då angavs Afry (tidigare ÅF Pöyry) som en av hyresgästerna.

Oskar von Bahr

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev