torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

NP3:s utsikter revideras till negativa: "Är sårbara"

Publicerad: 15 november 2022, 11:17

Andreas Wahlén, vd NP3.

"Risken för lågkonjunktur i Sverige har ökat, vilket kan ha en negativ inverkan på NP3:s hyresgäster", menar Nordic Credit Rating samtidigt man pekar på att NP3 har en sårbar kreditriskprofil. Utsikterna revideras från stabila till negativa.

Ämnen i artikeln:

SvepetNP3 Fastigheter

Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se


NP3 får emittentbetygen BB på lång sikt och N4 på kort sikt av Nordic Credit Rating (NCR).

Revideringen återspeglar Nordic Credit Ratings (NCR) förväntningar på NP3:s nettolånevärde (LTV) och att räntetäckningen kommer att försvagas till följd av stigande räntor och sjunkande fastighetsvärden.

"Vi tror att NP3:s koncentrerade skuldförfalloprofil, med betydande obligationsförfall under de närmaste åren, ökar refinansieringsrisken. Risken på kort sikt är dock låg, eftersom endast relativt små löptider inträffar inom de närmaste 12 månaderna".

Sammanlagt menar man att NP3:s kreditriskprofil och kreditmått är sårbart och står inför ytterligare nedåtrisker.

Positivt sett förväntar sig NCR att NP3:s nettoskuld/EBITDA förbättras något på grund av en stor andel realhyreskontrakt.

"Positivt är att bolagets varierande hyresgästmix gör att det sannolikt inte kommer att påverkas negativt av svårigheter för ensamhyresgäster, medan betydande planerade infrastrukturinvesteringar i norra Sverige sannolikt kommer att stödja driftsförhållandena i NP3:s verksamhetsområden".

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev