Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

NCC vinstvarnar – gör nedskrivningar i ett ”fåtal” bostadsprojekt

Publicerad: 26 september 2022, 06:39

Till höger NCC:s vd Tomas Carlsson. Foto: Mattias de Frumerie/Joakim Kröger

NCC:s rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att påverkas negativt av det ekonomiska läget, främst drivet av asfaltverksamheten inom affärsområde Industry, skriver bolaget i ett pressmeddelande och tillägger att bolaget dessutom gör nedskrivningar i ett ”fåtal” bostadsprojekt i Sverige till följd av bristande projektstyrning.

Ämnen i artikeln:

SvepetNCC

ND


”De allra flesta av våra projekt och verksamheter klarar sig väl trots kraftig inflation och ekonomisk osäkerhet. Asfaltverksamheten har dock haft stora utmaningar då vi trots kraftiga prishöjningar mot kund inte fullt ut har kunnat kompensera för ökade kostnader under tredje kvartalet. Vi har också enstaka byggprojekt där projektstyrningen brustit”, kommenterar vd Tomas Carlsson.

Sammantaget gör NCC bedömningen att affärsområde Industry kommer att ha ett rörelseresultat kring noll för helåret 2022.

Läs även: NCC: kommuninvesteringar allt viktigare när konjunkturen darrar 

Stigande kostnader framför allt för energi och därmed lägre volymer påverkar asfaltverksamheten, tydligast i Danmark och Norge. NCC har höjt priserna mot kund, men det har inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna. Detta påverkar resultatet negativt resten av året.

Affärsområdets resultat påverkas också av behov av ytterligare pensionsinbetalningar till pensionsstiftelsen för de svenska bolagen för att kompensera för skuldökning, främst till följd av ändrad diskonteringsränta, och värdesänkning i pensionsstiftelsens tillgångar till följd av fallande börser.

Affärsområdet har ett omfattande åtgärdsprogram för att fortsatt hantera de höga kostnaderna genom omställning av asfaltverk, anpassning av kapacitet och omfattande kundkontakter, uppger NCC.

Resultatet i affärsområde Building Sweden kommer i tredje kvartalet belastas av nedskrivningar på 120 miljoner kronor relaterat till ett fåtal bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Detta beror enligt NCC i huvudsak på bristande projektstyrning i de enskilda projekten och inte på det ekonomiska läget.

”Generellt i entreprenadverksamheten (affärsområde Building Sweden, Building Nordics och Infrastructure) är det fortsatt viss press på marginalerna till följd av de kraftiga kostnadsökningarna, som inte alltid fullt ut kan kompenseras i pris till kund”, skriver NCC.

Trots ovanstående kassaflödespåverkande poster räknar NCC med ”ett gott” kassaflöde under resten av året. Det pågående återköpsprogrammet av egna aktier kommer att fortsätta som planerat.

Läs även: NCC: ”Vi är en av Nordens största skolbyggare” 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev