lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Lägre driftnetto för Fastpartner i Q4 - höjer utdelningen

Publicerad: 11 februari 2022, 07:03

Foto: Алексей Белозерский, Fastpartner

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar hyresintäkter på 469 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (462). Driftöverskottet per kvadratmeter minskade från 884 kronor till 879 kronor.

Ämnen i artikeln:

Sven-Olof JohanssonFastpartnerFastPartner Fastigheter

ND


Driftöverskottet uppgick till 321 miljoner kronor (317) och förvaltningsresultatet blev 247 miljoner kronor (249).

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 1 595 miljoner kronor i kvartalet (1 024).

Den ekonomiska uthyrningsgraden var 91 procent (90,6). 

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor.

Fastpartners styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:20 kronor per stamaktie av serie A (2:00) och en utdelning om 5:00 kronor per D-stamaktie (5:00).

Om den extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 mars 2022 inte beslutar om att inlösa samtliga utestående preferensaktier så föreslår styrelsen en utdelning om 6:68 kronor per preferensaktie (6:68).

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev