Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Kontraproduktiva handelsstopp

Publicerad: 8 januari 2016, 00:00


Tills för cirka ett halvår sedan var det Grekland som var världsekonomins vacklande, ja någon jätte har Grekland inte varit i världsekonomin de senaste 2000 åren eller så men ekonomiskt vacklande har landet alltjämt varit den senaste tiden. Grekland har absolut inte kommit över sina ekonomiska problem men nu har fokus flyttats, österut. Till Kina, som ju är en riktig jätte och idag världens näst viktigaste ekonomi, om inte den viktigaste. I ett globalekonomiskt perspektiv är Grekland en fis i rymden jämfört med Kina och det bör därför inte överraska någon att fokus hamnar på jätten i öst.

Första Kinafrossan kom i augusti förra året och då föll världens börser rejält, för att sedan återhämta sig någorlunda bra. Den andra frossan kom nu efter årsskiftet, som förmodligen ingen har undgått att märka.

Det råder inga tvivel om att Kina är en fantastiskt viktig katalysator för världsekonomin, det är världens folkrikaste ekonomi (än så länge) och den största tillväxtekonomin. Det mesta talar också för att landets ekonomiska potential ännu inte är uppfylld och att Kina har betydligt mer att ge. De senaste årtiondena har man befunnit sig i en tillväxtfas men nu har landets ledare insett att Kina behöver bli en mer utvecklad ekonomi och omställningen är redan igång. Det kommer dock att bli en lång process, man vänder inte en så stor skuta på en femöring, och under tiden kan vi vänta oss att det blir volatilitet, i synnerhet på den kinesiska börsen. Denna volatilitet blir desto mer påtaglig då det verkar råda en hel del ovisshet om hur pålitliga kinesiska ekonomiska data är.

Det är en gammal klyscha, men det gör den dock inte till en osanning, att en finansiell tillgångs pris är en funktion av den information som finns att tillgå och som kan påverka priset. Osanning är det inte men kanske en sanning med viss (i många fall ganska stor) modifikation då principen att kursen enkom är en funktion av information (grundtesen i den effektiva marknadshypotesen) inte alls tar hänsyn till sentiment. Fundament utgör alltid basen i en finansiell tillgångs pris men det finns alltid ett inslag av sentiment och investerares olika synsätt.

Ovisshet blir därmed en viktig faktor, dels för att då blir fundamenten svårare att bedöma, dels för att ovisshet tenderar att påverka marknadssentimentet i en negativ riktning. Det har vi kunnat se prov på i Kina. Marknaden har svårt att bedöma (och då den till sin natur är kortsiktig har den inte heller tålamod att vänta) hur omställningen av ekonomin kommer att gå till väga och hur lång tid det tar samt vilka de kortsiktiga effekterna blir. Dessutom anses kinesisk ekonomisk statistik vara opålitlig vilket gör det ännu svårare att bedöma hur läget i landets ekonomi.

Den underliggande ovissheten i ekonomin är en bidragande faktor till den nu rådande Kinafrossan men det som triggade fallen måste dock anses vara det obegripliga beslutet att med lagstiftning införa automatiska handelsstopp på börserna i Kina när index faller ”för mycket” och att göra det mitt i en svajig period. En sådan åtgärd, även om den säkert är gjord i all välmening, kommer aldrig att uppfattas som något annat än panik och ett sätt för staten att för hand tvinga en marknad som till sin natur är bångstyrig. Det gör inget annat än att öka ovissheten.

Missförstå mig rätt nu, jag har inget emot att lagstiftaren skapar ramverket inom vilket marknaden ska fungera, så ska det vara. Att lagstiftaren däremot går in och säger att vi stoppar handeln om vi inte tycker att det utvecklas i rätt riktning, det är lite för magstarkt. Det skapar en ovisshet, var ligger gränsen för vad lagstiftaren kan tänkas göra mer, men det riskerar också att bli en självuppfyllande profetia. Man tar nämligen bort marknadens möjlighet att själv återhämta sig i intradagshandeln och dessutom tar man bort marknadens möjlighet att själv reglera prisnivån, ifall den har blivit för hög, exempelvis. Någon motsvarande spärr finns inte heller för svängningar uppåt och handelsstoppen blir därför kontraproduktiva.

Det hör till saken att myndigheterna i Kina har uppmanat allmänheten i landet att investera i aktier. Detta i syfte att försöka avlasta landets banksektor och kanalisera kapital in i näringslivet förbi bankerna. Resultatet har blivit stora kapitalvinster (om än orealiserade) för allmänheten. Det finns alltså en förklaring till varför man vill försöka stävja kursfall på marknaden, man vill helt enkelt försöka förhindra att allmänheten gör stora förluster och det är säkerligen inte vara av godhet enbart, man vill nog även undvika oroligheter.

Hursomhelst har myndigheterna nu backat och tagit bort de automatiska handelsstoppen. Det är en klok åtgärd som sannolikt kommer att göra marknaderna mer stabila.

Sverrir Thór

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.