fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

JLL: “Vonovias erbjudande är skäligt”

Publicerad: 16 maj 2018, 10:15

Styrelsen i Victoria Parks oberoende budutskott har inhämtat ett så kallat Fairness Opinion från JLL avseende Vonovias bud på bolaget. JLL:s uppfattning är att erbjudandet är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park.

Ämnen i artikeln:

JLLVictoria Park FastigheterVonovia

Den 3 maj rekommenderade budutskottet enhälligt aktieägarna att acceptera Vonovias erbjudande om 38 kronor per aktie.

“JLL:s Utlåtande är baserat på nu rådande marknadsmässiga, ekonomiska, finansiella och andra förhållanden och sådan information som tillhandahållits av Victoria Park per denna dag. Förändringar i angivna förutsättningar kan medföra omprövning av detta Utlåtande. JLL:s Utlåtande innefattar inte någon bedömning av de kurser till vilka Victoria Park-aktierna kan komma att handlas i framtiden. Mot bakgrund av ovanstående och sådana övriga omständigheter som JLL anser vara relevanta är det JLL:s uppfattning att Erbjudandet per denna dag är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park (för innehavare av såväl aktier av serie A och serie B som preferensaktier)” skriver JLL.

Hela JLL:s värderingsutlåtande kan läsas här.  

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev