Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Ingen beskattning på försäljning av ”paketerade fastigheter”

Publicerad: 19 juni 2012, 12:13

Aktierna i dotterdotterbolagen, där de paketerade fastigheterna finns, anses vara näringsbetingade.


Ämnen i artikeln:

PWC

Aktierna i dotterdotterbolagen, där de paketerade fastigheterna finns, anses vara näringsbetingade. Det innebär att den reavinst som uppkommer vid försäljning av aktierna inte ska tas upp till beskattning.

Det anser Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som ändrade ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN).

Frågan som nu har prövats av HFD är om aktierna i dotterdotterbolagen ska definieras som kapitaltillgångar eller omsättningstillgångar hos det säljande dotterbolaget. Om aktierna är att betrakta som kapitaltillgångar (näringsbetingat innehav) ska den vinst som uppkommer vid aktieförsäljningen inte tas upp till beskattning. Om aktierna däremot är omsättningstillgångar ska vinsten beskattas. HFD kom fram till att aktierna i det aktuella fallet är kapitaltillgångar och att vinsten därför inte ska beskattas.

Fastighetsnytt ställde två frågor till Peter Lindstrand på PwC.

Vad innebär detta rent konkret för fastighetsbolagen?
Det betyder att några argument för att ifrågasätta paketeringar föll bort i skatteverkets arsenal. Det vill säga att de särskilda reglerna avseende andelar i fastighetsförvaltande bolag hos så kallade byggsmittade bolag inte kan tillämpas så hypotetiskt som skatterättsnämnden indikerade. För att dess regler skall vara tillämpliga krävs således att ägarbolaget faktiskt redan bedriver handel med fastigheter eller byggverksamhet eller har gjort det på sådant sätt att det redan är smittat. Enstaka paketeringar under nybildade ägarbolag, torde dock därmed i normalfallet vara ok.

Ett liknande fall är Wallenstam-domen i Göteborg, vad händer där och hur skiljer sig fallen åt?
Det kvarstår för överinstansen att pröva det så kallade Guldmyran-fallet eller Wallenstam-domen som den också kallas. Denna avsåg relativt storskalig paketeringsstruktur i ekonomiska föreningar, där underinstansen fann att andelarna skulle ses som lagertillgångar enligt allmänna lagerregler och avyttringarna av andelarna skulle beskattas.

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte i förhandsbeskedet specifikt uttalade sig om principerna för en tillämpning av de allmänna lagerreglerna, utan bara konstaterade att i det fallet det inte förts fram omständigheter som skulle medföra att aktierna i de fem dotterbolagen skulle anses som lager, gavs ingen tydlig ledning för den vidare prövningen av Wallenstam-domen.

Principiellt skiljer sig egentligen inte fallen åt. Det är framförallt omfattningen och planeringen av paketeringen som skiljer sig åt. Frågan är vilken betydelse detta kan ha för prövningen av Wallenstam-domen.

Mattias Fröjd

Ämnen i artikeln:

PWC

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.