torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

Fullt drag i ”obehaglig sektor” - räntan fortsatt nyckeln för börsbolagen

Publicerad: 25 november 2021, 18:37

Molly Guggenheimer, Mattias Sundling och Johan Edberg siar om fastighetssektorn på börsen 2022. Foto: Alexander Donka, Handelsbanken, Privat

Fastighetssektorn är en av de starkaste i år på börsen. Kvarvarande låga räntor har drivit på branschen trots stigande inflation. Kommer vi se en lika stark uppgång på börsen 2022?

Ämnen i artikeln:

HandelsbankenSagaxNyfosa FastigheterNP3 FastigheterSBB FastigheterCorem Property GroupReporäntan


2021 har varit ett exceptionellt år för fastighetsbranschen på börsen, men uppgången har inte varit spikrak. Efter oron för ränteutvecklingen på vårkanten, med ett fastighetsindex i sidled, satte aktieuppgången fart rejält och efter en svag september är sektorn uppe och sätter nu rekordnivåer. Flera indexinkluderingar, taxonomin (främst den för europeiska fastigheter) och avstannade ränterörelser har bidragit till uppgången.

Fastighetsbolagen har gått som tåget på Stockholmsbörsen i år, inte minst efter Q1 Foto: Källa: di.se

Fastighetsbranschen är tillsammans med bank och energi årets vinnare på Stockholmsbörsen, alla tre branschindex är i skrivande stund upp cirka 50 procent sedan årsskiftet. Bland bolagen som gått starkast är Samhällsbyggnadsbolaget Norden (SBB) och Sagax, men även Nyfosa och Corem har ökat över 100 procent under 2021. Utanför storbolagslistan märks NP3 och Stendörren med mer än fördubblade aktiekurser.

– Det har varit enormt starka vinster i år och det är det som har gynnat börsen, därför har det varit exceptionell hög avkastning, som för OMXS30, säger Molly Guggenheimer, strateg på Danske Bank.

Läs även: Därför blir fastighetsbolagen allt större: ”Vi ser tydliga fördelar i marknaden”

Fastighetsanalytikern Johan Edberg på Handelsbanken beskriver att vinnarna har varit bolag med låg operationell risk inom bostadssektorn, med fokus på ägande och förvärv av hyresbostäder, samt bolag med exponering mot sektorer associerade med strukturell tillväxt, exempelvis lager- och logistikfastigheter. 

– De som framför har gått starkt är bolag som haft stark vinsttillväxt. Det har varit en generell trend på börsen att vinsttillväxt värderas högt och många ”compounderbolag” har kanske varit de som gått allra starkast, säger Johan Edberg.

Bolag inom hotell, retail och till viss del kontor som inte varit lika förvärvsintensiva och lite mer ifrågasatta, har visat sämre utveckling. 

Låga räntor men osäker räntemarknad

Förutsättningarna för den starka uppgången återfinns enligt flera strateger fortsatt i de låga räntorna. 

Men förväntningar om räntehöjningar finns och några centralbanker, som till exempel Norges, har redan höjt sin styrränta. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har beslutat om en utfasning av QE-programmen och den svenska Riksbanken har flaggat för att deras obligationsinnehav kommer att minska successivt med början 2023. Samtidigt har vi sett den största inflationsuppgången på flera decennier, inte minst i USA.

Tioårsräntan i USA steg rejält under våren. Höstens höga inflationssiffror har på nytt tryckt upp räntan över 1,5%. Foto: Källa: di.se

Trots att allt som borde driva upp räntan kraftigt har inträffat, så har räntorna inte gått upp särskilt mycket. Det har enligt Molly Guggenheimer skapat en osäkerhet om vad räntemarknaden egentligen vill säga, något som hon menar förbryllar även många marknadsstrateger, inklusive Mattias Sundling, chef aktiestrategi på Handelsbanken.

– Det verkar som att marknaden har en väldigt grundmurad övertygelse om att ränteläget kommer vara lågt under överskådlig tid. Samtidigt har det skapats en slags övertygelse om att man struntar i värderingen, därför att det är kassaflödet som är det väsentliga, säger Mattias Sundling.

Johan Edberg är inne på samma spår - att det givet dagens läge är lätt att tänka bort riskprofilen och att det kanske inte alltid kommer vara lika billigt.

Värderingen blir som lite ryckt ur verkligheten. Det blir på något sätt att man investerar i en trend, om man tänker att trenden ska fortsätta.

– Värderingen blir som lite ryckt ur verkligheten. Det blir på något sätt att man investerar i en trend, om man tänker att trenden ska fortsätta. Man köper kassaflödestillväxt och sedan värderas man högre på den tillväxtsprofilen och man glömmer, eller väljer att bortse från, att det finns risker, säger Johan Sundling.

2022 förtjänar ödmjukhet

Även om lättnader i det justerade förslaget avseende taxonomin till viss del bidragit till branschens starka uppgång på börsen, är den också en riskfaktor eftersom vi ännu inte vet vad den kommer få för effekter, menar Johan Edberg. De låga marginalerna på obligationsmarknaden och att Fed lättar på den penningpolitiska gasen, är enligt både Johan Edberg och Molly Guggenheimer osäkerhetsmoment som förtjänar ödmjukhet inför kommande år. 

– Det här är lite oprövad mark, ett experiment som är ganska otestat. Men aktievärderingen är på en så pass hög nivå historiskt sett att känsligheten och risken ökar. Själva bolagen tror jag kommer fortsätta gå bra, men jag är lite mer orolig för själva värderings- och förväntansprofilen vilken förutsätter att det kommer att finnas billig och tillgänglig finansiering även i framtiden, säger Johan Edberg.

Läs även: Reporäntan oförändrad till 2024 - oro för fastighetssektorns skuldsättning

Enligt Molly Guggenheimer är börsen på väg mot ett svagare år.

– Blickar man framåt så kommer vi inte ha samma vinsttillväxt och därför kommer vi inte se samma utveckling på börsen. Just för fastigheter tror jag tyvärr att börsutvecklingen nästa år kommer ner till räntorna. Värderingarna är också väldigt höga just nu, så jag skulle vara ödmjukt positionerad och inte ta för stora bet, säger hon.

Även Mattias Sundling ser med försiktighet på 2022. Prognoser är svåra att dra och räntemarknaden svårtolkad. Riksbanken har flaggat för en räntehöjning framöver även om styrräntan så sent som på torsdagen lämnades oförändrad på 0 procent. 

Djupt där inne tror jag att vi är i ett Japanliknande scenario. Jag tror att tillväxten blir ljummen.

– Djupt där inne tror jag att vi är i ett Japanliknande scenario. Jag tror att tillväxten blir ljummen, inflationstrycket på lång sikt ganska lågt och att det blir en lågräntemiljö när dammet har lagt sig, säger han och fortsätter:

– Jag tycker det är en obehaglig sektor som är högt värderad och väldigt beroende på en parameter där ingen känner sig bekväm (räntorna), men det är alldeles uppenbart att marknaden är bekväm. Visst kan trenden fortsätta, men den blir då farligare, säger Mattias Sundling.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev