fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Börs

FastPartner justerar finanspolicy

Publicerad: 21 februari 2018, 14:30

FastPartner justerar sina finansiella mål och sin finanspolicy. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

FastpartnerFastPartner Fastigheter

FastPartner justerar sina finansiella mål och sin finanspolicy. Det framgår av ett pressmeddelande.   FastPartner har fastställt att avkastningen på eget kapital under en femårsperiod ska uppgå till minst 15 procent per år, förvaltningsresultatet per stamaktie öka med 10 procent och att bolaget ska uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor fram till slutet av år 2020.Avkastningen på eget kapital har under den senaste femårsperioden i genomsnitt uppgått till 21,5 procent. Förvaltningsresultatet har i snitt ökat med 22,3 procent under den senaste femårsperioden och landade på 725 miljoner kronor 2017.För att uppdatera sin finanspolicy har bolaget fastställt att räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 gånger, nettobelåningsgraden understiga 60 procent och nettoskulden i förhållande till EBITDA understiga 10 gånger.

Räntetäckningsgraden har i snitt uppgått till 3,1 gånger under den senaste femårsperioden. Vid utgången av år 2017 uppgick den till 4,0 gånger. Nettobelåningsgraden uppgick till 51,8 procent vid utgången av 2017. Nettoskulden i förhållande till EBITDA har i snitt uppgått till 8,3 gånger under den senaste femårsperioden och uppgick vid utgången av 2017 till 8,6 gånger.

FastPartners utdelningspolicy är oförändrad vilket innebär att utdelningen till stamaktieägarna skall uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt och orealiserade värdeförändringar.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev